Zastava Srbije

ODLUKA O 10. EMISIJI OBVEZNICA REPUBLIKE SRPSKE ZA IZMIRENJE OBAVEZA PO OSNOVU VERIFIKOVANIH RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE: Deseta emisija obveznica stare devizne štednje 29. jula 2022. godine

20.07.2022.


Vlada Republike Srpske je usvojila Odluku o 10. emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje kojom je obuhvaćeno potraživanje 235 štediša u iznosu 5,67 miliona KM. Obveznice će biti emitovane 29. jula 2022. godine.

Takođe, usvojena je i Odluka o gotovinskoj isplati sredstava za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje, odnosno, prije emisije Ministarstvo finansija će na račune 299 lica doznačiti ukupan iznos od 493,1 hiljadu KM. Ove isplate do 2.000 KM biće doznačene na račune štediša koji su u skladu sa Zakonom o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne ostvarili pravo na gotovinsku isplatu, dok će za njih 81 biti u potpunosti izmiren ukupan verifikovani iznos štednje.

Rok za verifikaciju je bio otvoren u periodu od 15. marta do 15. maja 2022. godine. Ukupno je verifikovano 6,16 miliona KM za 316 štediša. Zaključno sa posljednjim rokom za verifikaciju ukupno je verifikovano 673,75 miliona KM stare devizne štednje što predstavlja 87% zakonom projektovanog iznosa stare devizne štednje. Od toga je u gotovini isplaćeno ukupno 84,34 miliona KM.

Republika Srpska je do sada izvršila ukupno devet emisija obveznica za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje u Republici Srpskoj, ukupne nominalne vrijednosti 583,25 miliona KM. Od toga samo 22,85 miliona KM nije dospjelo za isplatu, što predstavlja 3,9% ukupno emitovanih obveznica. U cjelosti je isplaćeno sedam emisija stare devizne štednje, a sve obaveze po dospjelim kuponima se isplaćuju u roku. Po osnovu dospjelih anuiteta obveznica (glavnice i kamate) do sada je isplaćeno ukupno 599,57 miliona KM.

Za štediše koje do sada nisu izvršile verifikaciju stare devizne štednje planirano je da se novi rok za verifikaciju otvori tokom 2023. i 2024. godine, a da naredna jedanaesta emisija i gotovinska isplata budu izvršene u toku 2024. godine.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Vlade RS, 14.07.2022.

Naslov: Redakcija