Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 23. jula 2020. godine 11. sjednica - Razmatranje prijedloga zakona

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović sazvao je 11. sjednicu Predstavničkog doma za četvrtak, 23. juli 2020. godine, sa početkom u 10 sati.

Više

VLADA FBIH: Donijete dvije odluke s ciljem omogućavanja funkcioniranja Garancijskog fonda

Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, donijela dvije odluke s ciljem omogućavanja provedbe članka 13. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i članka 26. Uredbe o načinu financiranja i upravljanja Garancijskim fondom.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O POSREDOVANJU U PROMETU NEPOKRETNOSTI: Za svaki posao posredovanja u prometu nepokretnosti mora biti zaključen ugovor u pisanoj formi. Pored toga, uvodi se i obavezno osiguranje od odgovornosti za štetu koju bi posrednik obavljanjem posredovanja mogao da prouzrokuje nalogodavcu

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o posredovanju u prometu nepokretnosti, kojim se propisuju uslovi za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nepokretnosti na teritoriji Republike Srpske.

Više

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OVLAŠTENIM ORGANIMA ZA OCJENJIVANJE USAGLAŠENOSTI ZA PROIZVODE ZAŠTIĆENE OZNAKE PORIJEKLA, ZAŠTIĆENE OZNAKE GEOGRAFSKOG PORIJEKLA I ZAGARANTOVANO TRADICIONALNOG SPECIJALITETA SA OZNAKOM EI: Omogućava se domaćim proizvođačima nesmetan proces zaštite oznaka prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o ovlaštenim organima za ocjenjivanje usaglašenosti za proizvode zaštićene oznake porijekla, zaštićene oznake geografskog porijekla i zagarantovano tradicionalnog specijaliteta sa oznakom EI, kao potvrdom određene usklađenosti sa propisima EU u ovoj oblasti.

Više

PROGLAŠENA EPIDEMIJA COVID-19 ZA TERITORIJ FEDERACIJE BIH

Nakon pribavljenih mišljenja Federalnog ministarstva finansija, Federalnog ministarstva pravde i vladinog Ureda za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU, Federalno ministarstvo zdravstva donijelo je naredbu o proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19 za ugroženo područje, teritorij Federacije Bosne i Hercegovine. Naredba je stupila na snagu danom objavljivanja u Službenim novinama Federacije 17.7.2020.

Više