Zastava Srbije

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OVLAŠTENIM ORGANIMA ZA OCJENJIVANJE USAGLAŠENOSTI ZA PROIZVODE ZAŠTIĆENE OZNAKE PORIJEKLA, ZAŠTIĆENE OZNAKE GEOGRAFSKOG PORIJEKLA I ZAGARANTOVANO TRADICIONALNOG SPECIJALITETA SA OZNAKOM EI: Omogućava se domaćim proizvođačima nesmetan proces zaštite oznaka prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini

20.07.2020.


Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o ovlaštenim organima za ocjenjivanje usaglašenosti za proizvode zaštićene oznake porijekla, zaštićene oznake geografskog porijekla i zagarantovano tradicionalnog specijaliteta sa oznakom EI, kao potvrdom određene usklađenosti sa propisima EU u ovoj oblasti.

Odlukom je kao organ za ocjenjivanje usaglašenosti ovlašten Organic control system d.o.o Subotica, Republika Srbija, a uz ranije ovlaštenu Organsku kontrolu d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u skladu sa Pravilnikom o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode na osnovu kojeg je i raspisan javni poziv.

Donošenjem ove odluke omogućava se domaćim proizvođačima nesmetan proces zaštite oznaka prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 15.07.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija