Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 23. jula 2020. godine 11. sjednica - Razmatranje prijedloga zakona

20.07.2020.


Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović sazvao je 11. sjednicu Predstavničkog doma za četvrtak, 23. juli 2020. godine, sa početkom u 10 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika 10. sjednice, 7, 8. i 9. hitne sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Potvrđivanje imenovanja ministra sigurnosti u Vijeću ministara BiH, materijal broj: 01-34-1-1450/20 od 15. 7. 2020;
 4. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama Bоsne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-596/20 od 31. 3. 2020. (drugo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti BiH,predlagači: poslanici Saša Magazinović, Damir Arnaut i Jasmin Emrić, broj: 01-02-1-2573/17 od 19. 6. 2019. (prvo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bоsne i Hercegovine, predlagači: poslanici Dženan Đonlagić, Zlatan Begić, Vlatko Glavaš i Enver Bijedić, broj: 01-02-1-316/20 od 5. 2. 2020. (prvo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-679/20 od 9. 6. 2020. (prvo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1344/20 od 2. 7. 2020. (prvo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini, predlagač: poslanice Borjana Krišto, Darijana Filipović, Snježana Novaković - Bursać, Sanja Vulić, Ljubica Miljanović, Alma Čolo, Nada Mladina i Edita Đapo, broj: 01-02-1-1408/20 od 9. 7. 2020. (prvo čitanje);
 10. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bоsne i Hercegovine (predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-2015/17 od 9. 8. 2017. i 27. 9. 2017);
 11. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu poslanika Nermina Nikšića za uvrštavanje nove tačke u dnevni red 10. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, koja glasi: Zahtjev poslanika Nermina Nikšića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-1383/20 od 8. 7. 2020;
 12. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH (hitni postupak), broj: 01,02-02-1-865/20 od 8. 7. 2020;
 13. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bоsne i Hercegovine,predlagači: poslanici Mirjana Marinković-Lepić i Predrag Kojović, skraćeni postupak (zakon u drugom čitanju), broj: 01-02-1-840/19 od 8. 7. 2019;
 14. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi: Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta koja glasi: "Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosimo poslaničku inicijativu kojom se Vijeću ministara BiH nalaže da hitno, a najkasnije u roku od 15 dana, u parlamentarnu proceduru dostavi izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama", broj: 01-50-1-896/20 od 8. 7. 2020;
 15. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: "Pravna zaštita u postupcima javnih nabavki pred Uredom za razmatranje žalbi BiH", podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-10-2256/19 od 26. 12. 2019;
 16. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka na temu: "Sigurnost proizvoda i integracije u tržište EU", podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-10-71/20 od 7. 1. 2020;
 17. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka na temu: "Praćenje realizacije preporuka revizije učinka", podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-10-885/20 od 5. 5. 2020;
 18. Godišnji konsolidirani izvještaj interne revizije za 2019. godinu, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1290/20 od 30. 6. 2020;
 19. Konsolidirani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2019. godinu, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1291/20 od 30. 6. 2020;
 20. Izbor člana Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, u skladu s članom 4. stav (1) tačka n) Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, materijal Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, broj: 01-50-18-546/20 od 25. 2. 2020. i 4. 3. 2020;
 21. Razmatranje poslaničke inicijative: Mirjane Marinković-Lepić, Damira Arnauta, Predraga Kojovića i Aide Baručije, koja glasi: "Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosimo poslaničku inicijativu kojom se sugerira nadležnim državnim i entitetskim institucijama, odnosno institucijama Brčko Distrikta (vlade i zakonodavna tijela), da pripreme i usvoje izmjene i dopune zakona o parničnom postupku, na način da se u njih inkorporiraju odredbe o oslobođenju od plaćanja troškova postupka koji obuhvata i iznos koji bi se stranci priznao na ime nagrade advokatu u slučaju kada stranke zastupa javno pravobranilaštvo, a u skladu sa sudskom praksom Evropskog suda ta ljudska prava.", broj: 01-50-1-1222/20 od 19. 6. 2020;
 22. Razmatranje poslaničke inicijative poslanika Kluba SDA koja glasi: "Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosimo poslaničku inicijativu kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, u skladu s članom 35. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), obavezuje Vijeće ministara BiH da u roku od 90 dana pripremi prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 3/03, 21/03 i 8/13), i to na način da se Sudska policija Bosne i Hercegovine osniva kao osnovna organizaciona jedinica u sastavu Suda Bosne i Hercegovine.", broj: 01-50-1-1229/20 od 22. 6. 2020;
 23. Razmatranje poslaničke inicijative Edite Đapo, koja glasi: "U skladu s članom 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, br. 79/14, 81/15, 91/15 i 78/19), podnosim poslaničku inicijativu da Vijeće ministara BiH, odnosno Ministarstvo pravde BiH pripremi novi tekst Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima.", broj: 01-50-1-1380/20 od 6. 7. 2020;
 24. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Rumunije o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, broj: 01,02-21-1-1310/20 od 1. 7. 2020;
 25. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (Wipo) iz Marakeša za olakšanje pristupa objavljenim djelima slijepim, slabovidim i licima koja se iz drugog razloga ne mogu koristiti štampom, broj: 01,02-21-1-1345/20 od 2. 7. 2020;
 26. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Izmijenjene konvencije Evropske organizacije za satelitske komunikacije (EUTELSAT), broj: 01,02-21-1-1347/20 od 2. 7. 2020;
 27. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Dodatnog protokola 6. o trgovini uslugama uz Sporazum o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006.), broj: 01,02-21-1-1355/20 od 3. 7. 2020.

IZVOR: Vebsajt Parlamenta BiH, 15.07.2020.

Naslov: Redakcija