Zastava Srbije

VLADA FBIH: Donijete dvije odluke s ciljem omogućavanja funkcioniranja Garancijskog fonda

20.07.2020.


Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, donijela dvije odluke s ciljem omogućavanja provedbe članka 13. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i članka 26. Uredbe o načinu financiranja i upravljanja Garancijskim fondom.

Prvom odlukom je data suglasnost za zaključivanje Ugovora između Vlade FBiH i Razvojne banke FBiH o formiranju namjenskog dugoročnog depozita - Garancijskog fonda, a druga se odnosi na davanje suglasnosti za zaključivanje Ugovora o pružanju financijskih usluga u okviru Garancijskog fonda između Vlade FBiH i Razvojne banke FBiH.

Za potpisivanje oba ugovora ovlašćena je federalna ministrica financija.

Vlada FBiH je prethodno, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, također dala suglasnosti na donošenje ovih odluka.

Federalna vlada je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva finansija o aktivnostima na izradi Budžeta FBiH za 2021. godinu, te utvrdila limite za pojedinačne budžetske korisnike. Taj limit jednak je iznosu koji je za svakog budžetskog korisnika usvojen u Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu.

Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da u instrukcijama za izradu Budžeta Federacije BiH za 2021. godinu obavijesti budžetske korisnike o utvrđenim iznosima limita.

Ukoliko se u izuzetnim slučajevima ukaže potreba za odstupanjem od utvrđenih limta, potrebno će biti o razlozima i činjenicama za za to izvijestiti Vladu Federacije BiH.

Vlada Federacije BiH podržava napore Federalnog ministarstva finansija u provođenju aktivnosti na održavanju kontinuiteta budžetskog procesa u Federaciji BiH, te ga zadužuje da odmah po usvajanju Dokumenta okvirnog budžeta FBiH za period 2021.-2023. godina revidira i budžetskim korisnicima dostavi utvrđene limite.

Federalna vlada je donijela Odluku o raspoređivanju dobiti Lutrije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu u iznosu od 1.574.530 KM za održavanje njene likvidnosti i omogućavanje nastavka poslovanja tijekom 2020. godine, shodno prijedlogu koji je dao Nadzorni odbor Lutrije BiH. Vlada je, ujedno, usvojila izvješće o poslovanju Lutrije BiH za 2019. i dala suglasnost na Rebalans plana poslovanja za 2020.godinu.

Vlada FBiH je usvojila Konsolidirano izvješće o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH za 2019. godinu.

Obveznike primjene Zakona o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji BiH je zadužila da nastave aktivnosti na razvoju sustava financijskog upravljanja i kontrole sukladno važećim zakonskim, podzakonskim i metodološkim aktima iz ove oblasti.

Zadužena je Centralna harmonizacijska jedinica Federalnog ministarstva financija da nastavi pružati podršku organizacijama u javnom sektoru u Federaciji BiH u procesu uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrole, s ciljem ispunjavanja obveza iz članka 90. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Federalna vlada je prihvatila izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period od 1.1. do 30.6. 2020. godine, te će ga uputiti Parlamentu FBiH radi razmatranja i usvajanja.

U prvih šest mjeseci ove godine je vrijednost imovine kojom je Agencija upravljala iznosila 13.618.548,80 KM, a radi se o oduzetim novčanim sredstvima, dionicama, nekretninama, hotelu, studentskom domu, benzinskoj pumpi, motornim vozilima, raznim mašinama i alatkama i drugom. Od ukupne vrijednosti imovine, 57 posto se odnosi na novac, 17 posto na motorna vozila, osam posto na privredne subjekte, šest posto na nekretnine, tri posto na dionice i devet posto na ostale predmete.

Agencija je u ovom periodu postupala po 32 sudske odluke, i to 20 sudskih presuda u kojima je krivični postupak okončan i deset sudskih rješenja u kojima je krivični postupak još u toku, te dobila dvije sudske naredbe kojima su joj na čuvanje i upravljanje predati privremeno oduzeti predmeti.

Vlada FBiH je prihvatila informaciju o stanju u prehrambenoj industriji u FBiH u 2019. godini, s pregledom uvoza i izvoza prehrambenih proizvoda u i iz FBiH i BiH.

Najzastupljenije grane prehrambene industrije u Federaciji BiH su proizvodnja mlijeka i prerađevina od mlijeka, mesa i njegovih prerađevina, prerada žitarica i proizvodnja brašna i mlinsko-pekarskih proizvoda, prerada voća i povrća, proizvodnja vode i osvježavajućih bezalkoholnih pića, te alkoholnih pića (pivo, vino i jaka alkoholna pića).

Prehrambena industrija u Federaciji BiH ima potencijal koji, nažalost, nije dovoljno iskorišten. Bez obzira na to što je svake godine sve veći asortiman izvoznih prehrambenih proizvoda kao i tržišta na koja se plasiraju ti proizvodi, ipak je uvoz gotovo svih prehrambenih proizvoda mnogostruko veći od izvoza. Jedine grane prehrambene industrije koje izvoze više nego što uvoze su industrija mlijeka (mlijeko i pavlaka) uz pokrivenost uvoza izvozom od 108,64 posto), ostali pripremljeni ili konzervisani proizvodi od mesa (pokrivenost 248,66 posto) i neprerađeni duhan (pokrivenost 222,27 posto).

Kapaciteti privrednih društava koja se bave proizvodnjom prehrambenih proizvoda i duhanskih proizvoda u Federaciji BiH su nedovoljno iskorišteni, kao i godinama unazad, mada je u pojedinim granama došlo i do povećanja iskorištenosti kapaciteta.

U 2019. godini povećana je iskorištenost kapaciteta u odnosu na 2018. godinu u mlinarskoj industriji za 19,6 posto, u pogonima za proizvodnju voća i povrća 1,78 posto i 1,02 posto u proizvodnji vina.

Neznatno povećanje iskorištenosti kapaciteta (manje od jedan posto) zabilježeno je kod prerade mlijeka 0,83 posto, proizvodnje vode 0,68 posto i proizvodnje piva za 0,5 posto. Proizvodnja cigareta je za oko 27 posto manja u odnosu na 2018., pa je tako i iskorištenost kapaciteta sve manja. Među svim ovim oblastima najniža iskorištenost kapaciteta je u proizvodnji cigareta i iznosi 7,9 posto, te u proizvodnji vina 16,36 posto.

Ukupna proizvodnja mesa i mesnih prerađevina u 2019. godini je manja za jedan posto u odnosu na 2018. godinu. Najveće povećanje proizvodnje je zabilježeno kod prerade ribe - skuše (oko 400 posto), a ostale ribe (360 posto). Zabrinjavajuće je smanjenje proizvodnje svinjskog i janjećeg mesa za gotovo 50 posto. Kod ostalih kategorija mesnih prerađevina proizvodnja je ostala na nivou iz 2018. godine.

I proizvodnja mliječnih proizvoda je ostala kao pretprošle godine. Proizvodnja mliječnih namaza je povećana za 23 posto, a mliječno-kiselih napitaka za 22 posto. No, zabilježeno je smanjenje proizvodnje polutvrdog i tvrdog sira za 14 posto.

Proizvodnja brašna i proizvoda na bazi brašna je ostala na istom nivou kao i 2018. godine. Proizvodnja brašna od pšenice povećana je za jedanaest posto, a najveće povećanje proizvodnje u ovoj grupi zabilježeno je kod tjestenine.

Vlada FBiH je razmatrala Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima u Federaciji BiH, koji su predložili poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Petar Galić i Ante Baković, a kojim je traženo da bude omogućeno osnovanje Općinskog suda u Tomislavgradu. Uz određene korekcije, Vlada je podržala osnivanje ovog suda.

Federalna vlada smatra da su odredbe Zakona o porezu na dohodak jasne i nedvosmislene i da nema potrebe za davanje njegovog autentičnog tumačenja, kako je to traženo inicijativom koju je u parlamentarnu proceduru uputio direktor Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osaba u Bakovićima Branko Stanić.

Gradu Živinice Vlada je dala saglasnost da pistu u bivšoj kasarni Ciljuge može ustupiti na privremeno korištenje Auto-moto klubu iz ovog gradqa u periodu od 23. do 26.7.2020. godine ili, kao alternativni termin, od 30.7. do 3.8.2020. godine, bez naknade.

Također, usvojeni su izvještaji o radu i o ostvarenim prihodima i rashodima Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH u 2019. godini.

Vlada FBiH se upoznala sa informacijom o stanju ravnopravnosti polova tokom i za vrijeme oporavka od krize uzrokovane pandemijom koronavirusa (COVID-19) u FBiH, s prijedlogom mjera za unaprjeđenje, radi usaglašavanja sa standardima za ravnopravnost spolova.

Usvojen je izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade FBiH Budžeta FBiH za 2020. godinu, po odlukama Vlade i rješenjima premijera FBiH i dvoje zamjenika premijera, za period od 1.1. do 30.6.2020. godine.

Nadzornom odboru Igmana d.d. Konjic Vlada FBiH je dala prethodnu saglasnost za imenovanje članova Uprave ovog privrednog društva, na mandatni period od četiri godine, u sastavu Đahid Muratbegović (direktor), Asim Dželilović (izvršni direktor Proizvodno- tehničkog sektora), Miroslav Šain (izvršni direktor Sektora kontrole kvaliteta) i Armin Sarajlić (izvršni direktor Sektora marketinga, finansija, pravnih i općih poslova).

Izmjenom postojećeg Rješenja, Vlada FBiH je za članove Upravnog odbora Projekta razvoja ruralnog poslovanja i Projekta razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima imenovala Husniju Kudića, Seada Kopića i Bojana Varuneka.

Osnovano je Stručno radno tijelo Vlade FBiH čiji je zadatak pripremanje prijedloga drugostepenih rješenja koja donosi Vlada u skladu sa članom 17. stav (4) Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama FBiH. Za predsjednicu ovog tijela imenovana je Jelena Trutina, a za članove Irenko Matijević i Dijana Bukovac.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 17.07.2020.

Naslov: Redakcija