Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 19. 09. 2016.

USTAVNI SUD BIH: Ustavni sud usvojio privremenu mjeru kojom se privremeno obustavlja Odluka o raspisivanju republičkog referenduma, odnosno referenduma o Danu RS . . . dalje

VLADA FBIH: Usvojena Strategija za borbu protiv korupcije 2016-2019 u Federaciji BiH i Akcioni plan za njeno provođenje . . . dalje

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOPRINOSE I O POREZU NA DOHODAK: Poreska reforma predviđa da će naknade koje nemaju karakter plate, poput toplog obroka, regresa, naknade za prijevoz, jubilarne nagrade, biti ugrađene u poresku osnovu. Poslodavci zahtijevaju da se izmjenama reguliše da se onima s nižim zaradama smanji stopa oporezivosti na dohodak, a onima s višim primanjima da se poveća kako bi se napravio balans . . . dalje

IZMJENE ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU U BIH: Evropska organizacija za zakone o igrama na sreću navodi da će planirano uvođenje poreza na promet od 10 odsto potkopati i oštetiti industriju igara na sreću u FBiH . . . dalje

RS U OKTOBRU 2016. GODINE DOBIJA FISKALNI SAVJET . . . dalje

PORESKA UPRAVA RS: Rok za plaćanje druge rate poreza na nepokretnosti 30. septembar 2016. godine . . . dalje