Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOPRINOSE I O POREZU NA DOHODAK: Poreska reforma predviđa da će naknade koje nemaju karakter plate, poput toplog obroka, regresa, naknade za prijevoz, jubilarne nagrade, biti ugrađene u poresku osnovu. Poslodavci zahtijevaju da se izmjenama reguliše da se onima s nižim zaradama smanji stopa oporezivosti na dohodak, a onima s višim primanjima da se poveća kako bi se napravio balans


 

  • IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOPRINOSE I O POREZU NA DOHODAK: Poreska reforma predviđa da će naknade koje nemaju karakter plate, poput toplog obroka, regresa, naknade za prijevoz, jubilarne nagrade, biti ugrađene u poresku osnovu. Poslodavci zahtijevaju da se izmjenama reguliše da se onima s nižim zaradama smanji stopa oporezivosti na dohodak, a onima s višim primanjima da se poveća kako bi se napravio balans

Jedna od ključnih stavki Reformske agende u Bosni i Hercegovini su i nužne poreske reforme, odnosno izmjene politika u poreskim opterećenjima rada. Poreska reforma predviđa da će naknade koje nemaju karakter plate, poput toplog obroka, regresa, naknade za prijevoz, jubilarne nagrade, biti ugrađene u poresku osnovu.

Na nedavno održanoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH razmatrane su izmjene i dopune dva zakona - o dohotku i doprinosima. Vlada Federacije BiH je u Pravilniku predložila oporezivanje toplih obroka iznad 8,5 KM i uvođenje novih pravila u oporezivanju regresa.

Poslodavci zahtijevaju da se izmjenama reguliše da se onima s nižim plaćama smanji stopa oporezivosti na dohodak, a onima s višim primanjima da se poveća kako bi se napravio balans.

Na temu poreske reforme u cilju rasterećenja poslodavaca i poboljšanja poslovnog ambijenta, u Zenici će 19. septembra 2016. godine, sastanak održati federalni premijer Fadil Novalić i predstavnici Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.

Izvor: Vebsajt Vijesti, 18.09.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772