Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA FBIH: Usvojena Strategija za borbu protiv korupcije 2016-2019 u Federaciji BiH i Akcioni plan za njeno provođenje


 

  • VLADA FBIH: UsvojenaStrategija za borbu protiv korupcije 2016-2019 u Federaciji BiH i Akcioni plan za njeno provođenje

Vlada Federacije BiH (FBiH) je na sjednici u Sarajevu, održanoj 16. septembra 2016. godine, usvojila Strategiju za borbu protiv korupcije 2016-2019 u Federaciji BiH i Akcioni plan za njeno provođenje, te izvještaj o radu Tima za koordinaciju aktivnosti u vezi s pripremom ovih dokumenata.

Vlada FBiH je u proteklom periodu stvarala pretpostavke za izradu okvira za stratešku borbu protiv korupcije i, u skladu s tim, na 48. sjednici je formirala antikorupcioni tim. Prethodno oformljena radna grupa je radila na samoj izradi strategije, uz pomoć i asistenciju Britanske ambasade, te sačinila prijedlog za usvajanje Strategije i Akcionog plana, čije će provođenje nadgledati i koordinirati u saradnji sa institucijama FBiH.

Strategija je izrađena u skladu sa Zakonom o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije ("Sl. glasnik BiH", br. 103/2009 i 58/2013) i prati osnovne smjernice koje je utvrdila ova agencija.

Strategija za borbu protiv korupcije FBiH 2016-2019 odnosi se na kompletno društvo u FBiH i sve njegove institucije, privredne subjekte i druge organizacije registrirane u FBiH, čije su koordinacija i saradnja neophodne od federalnog do opštinskog nivoa.

Ona je i izraz opredijeljenosti i istrajnosti u borbi protiv korupcije i okvir za koherentan i sveobuhvatan pristup u jačanju integriteta i kvaliteta upravljanja i odgovornosti u Federaciji BiH, saopšteno je iz Vlade Federacije.

Pored zakonskih i drugih odredaba iz relevantne regulative, kao osnov za razvijanje Strategije naročito su razmotreni principi i obaveze koje za Federaciju BiH proizlaze iz državne Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019, Reformske agende za BiH za 2015-2018 i Ažuriranog akcionog plana za realizaciju Reformske agende FBiH koje se tiču borbe protiv korupcije.

Uvaženi su i rezultati i preporuke iz evaluacije Opšteg plana Vlade FBiH u borbi protiv korupcije, koju je izradio Tim za monitoring i koordinaciju provođenja ovog plana, kao i preporuke međunarodnih i domaćih aktera koje se tiču integriteta i jačanja ambijenta koji ne toleriše korupciju. Naročito su, u tom smislu, bitne preporuke iz Izvještaja o napretku kao dijela provedbe Strategije proširenja Evropske unije, te iz evaluacijskih izvještaja Skupine država protiv korupcije.

Potreba suprotstavljanja korupciji snažno je prisutna u javnom životu u zemlji, na što je Federalna vlada odgovorila nizom mjera, između ostalog i usvajanjem Reformske agende i izradom jasnih rokova za sproođenje reformskih mjera.

Federacija BiH se, usvajanjem Agende, također obavezala na preduzimanje uvjerljivih napora na jačanju vladavine prava i stvaranju okruženja bez korupcije, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Vlada FBiH je usvojila i Informaciju o aktivnostima na izradi Programa ekonomskih reformi (EPR) Bosne i Hercegovine za period 2017.-2019. godina, s Planom aktivnosti i obavezama institucija koje učestvuju u izradi ovog dokumenta, saopćeno je iz Vlade.

Resorna federalna ministarstva zadužena su da, najkasnije do 30. septembra 2016. godine, Federalnom zavodu za programiranje razvoja dostave izvještaje o implementaciji ključnih reformi iz svojih oblasti za prethodnu godinu, te o primjeni aktivnosti iz Programa 2016.-2018. godina.

"Zaštita zdravlja bilja je neodvojivi segment cjelokupnog sistema sigurnosti hrane i od interesa je za Federaciju BiH i Bosnu i Hercegovinu i mora biti podignuta na viši nivo, a obaveze proistekle iz procesa evropskih integracija prioritet su u radu svih federalnih ministarstava i ostalih federalnih institucija", zaključeno je na sjednici Vlade FBiH nakon usvajanja informacije Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju u oblasti zdravlja bilja u Federaciji BiH u 2015. godini, saopšteno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose sa javnošću.

Izvor: Vebsajt BHRT, 16.09.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772