Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđeni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika RS, Nacrt zakona o notarskoj službi

Vlada Republike Srpske održala je, u Banjaluci, 101. sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Vlade Radovan Višković.

Više

PRIJEDLOG BUDŽETA FEDERACIJE BIH ZA 2021. GODINU: Predviđeno smanjenje za 72,6 miliona KM ili za 1,3 posto u odnosu na prošlogodišnji budžet

Vlada Federacije BiH je utvrdila i Parlamentu FBiH po hitnoj proceduri uputila Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2021. godinu u iznosu od 5.436.251,7 miliona KM, što je smanjenje za 72,6 miliona KM ili za 1,3 posto u odnosu na prošlogodišnji. Prijedog predstavlja, kako je obrazloženo, okvir za stabilizaciju javnih finansija u Federaciji BiH te nastavak mjera Vlade Federacije BiH usmjerenih na stabilizaciju i oporavaka privrede.

Više

ZAKON O ZAŠTITI OD NASILjA U PORODICI: Izvršen post-zakonodavni nadzor nad sprovođenjem Zakona

Izvještaj o post-zakonodavnom nadzoru izabranih članova Zakona o zaštiti od nasilja u porodici ("Sl. novine FBiH", br. 20/2013) izrađen je uz podršku i inicijativu Komisije za rodnu ravnopravnost Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i Vestminsterske fondacije za demokratiju (WFD).

Više

JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PRAVILNIKA O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA GASNE KOTLOVNICE: Rok za sugestije 22. decembar 2020. godine

U skladu sa tačkom 4. Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona ("Sl. glasnik RS", br. 123/2008 i 73/2012), Ministarstvo energetike i rudarstva, u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovane subjekte da dostave komentare i sugestije na Nacrt pravilnika o tehničkim normativima za gasne kotolovnice.

Više

AGENCIJA ZA BANKARSTVO FBIH: Banke prebrodile pandemiju, ali se u prvoj polovini 2021. godine očekuje udar na sistem

Agencija za bankarstvo Federacije BiH objavila je informaciju o subjektima bankarskog sistema na kraju trećeg kvartala ove godine. Osnovni zaključak koji se nameće je da su pandemiju dosad uspješno prebrodili, ali da pravi udar treba očekivati u prvoj polovini naredne godine.

Više