Zastava Srbije

JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PRAVILNIKA O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA GASNE KOTLOVNICE: Rok za sugestije 22. decembar 2020. godine

18.12.2020.


U skladu sa tačkom 4. Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona ("Sl. glasnik RS", br. 123/2008 i 73/2012), Ministarstvo energetike i rudarstva, u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovane subjekte da dostave komentare i sugestije na Nacrt pravilnika o tehničkim normativima za gasne kotolovnice.

Komentare i sugestije možete dostaviti na adresu: Ministarstvo energetike i rudarstva, Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, ili putem elektronske pošte na adresu mm.bosancic@mier.vladars.net do utorka, 22.12.2020. godine.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo energetike i rudarstva RS, 15.12.2020.

Naslov: Redakcija