Zastava Srbije

AGENCIJA ZA BANKARSTVO FBIH: Banke prebrodile pandemiju, ali se u prvoj polovini 2021. godine očekuje udar na sistem

18.12.2020.


Agencija za bankarstvo Federacije BiH objavila je informaciju o subjektima bankarskog sistema na kraju trećeg kvartala ove godine. Osnovni zaključak koji se nameće je da su pandemiju dosad uspješno prebrodili, ali da pravi udar treba očekivati u prvoj polovini naredne godine.

Očuvana je stabilnost bankarskog sistema uz zadržavanje povoljnih parametara koji se odnose na kapital i likvidnost, kaže za Klix.ba u komentaru izvještaja direktor Agencije za bankarstvo FBiH Jasmin Mahmuzić.

"Na kraju trećeg kvartala 2020. godine stopa adekvatnosti regulatornog kapitala je 18,2 posto i za 0,3 procentna poena je veća u odnosu na kraj prethodne godine. Zakonski minimum za ovaj pokazatelj je 12 posto. Koeficijent pokrića likvidnosti (LCR) je 274 posto, što je znatno iznad propisanog minimuma od 100 posto. Zabilježene su promjene pozicija aktive tako da je iskazano smanjenje ukupne aktive za 1,67 posto do iznosa od 23,8 milijardi KM i smanjenje kredita za 0,71 posto na iznos od 15,1 milijardu KM", kaže on.

Ukupni depoziti smanjeni su za 1,22 posto i iznose 19,2 milijarde KM. Štednja stanovništva iznosi 9,6 milijardi KM i nije se znatno mijenjala u odnosu na kraj prethodne godine.

"U usporedbi s prethodnom godinom, ukupan finansijski rezultat banaka je manji za 39,8 posto i iznosi 151,2 miliona KM. Promjene pokazatelja, bilansnih pozicija i iskazanog rezultata u najvećoj mjeri su pod utjecajem promjena u dinamici poslovanja banaka u uvjetima pandemije, ali i stanja i potreba tržišta", kazao je.

Zanimljivo je da je 30.9.2020. godine, udio nekvalitetnih kredita u odnosu na ukupan portfelj 7 posto ili 1,1 milijarda KM.

"Blago smanjenje pokazatelja je rezultat računovodstvenih usklađivanja na početku godine i izostanka priliva dodatne nekvalitetne aktive. Trend smanjenja udjela loših kredita je bio prisutan prije nastanka aktuelne krize. Mjere koje je propisala Agencija za bankarstvo FBiH imaju utjecaja na zadržavanje dostignutog kvaliteta aktive u ovoj godini. Prema podacima koji se odnose na kraj oktobra 2020. godine, 7,2 posto od ukupnog portfelja u bankama je pod nekom od privremenih mjera. Izvjesno je da će dio ovih izloženosti biti pod pojačanim rizikom prelaska u kategoriju nekvalitetnih kredita u narednoj godini", smatra Mahmuzić.

Osim neizvjesnosti koja se veže za moguće trajanje nepovoljne epidemiološke situacije, dodaje on, očiglednih ekonomskih barijera koje utječu na privredu i stanovništvo, ovaj rizik može se umanjiti ukoliko budu djelotvorne druge mjere za oporavak ekonomije u narednoj godini.

"Ciljane mjere Agencije za bankarstvo FBiH dale su dodatni prostor privredi, bankama, relevantnim institucijama i ministarstvima za planiranje ostalih aktivnosti koje će povećati šansu za ubrzani ekonomski oporavak, uz istovremeno zadržavanje potencijala banaka za aktivno učešće u fazi oporavka", ukazao je on.

Mahmuzić kaže kako Agencija za bankarstvo FBiH nastavlja pratiti stanje subjekata koje nadzire i efekte kratkoročnih mjera koje su implementirane. Kontinuirano se sprovode analize i simulacije scenarija u cilju adekvatnog postupanja i u slučaju dužeg trajanja pandemije. Posebna pažnja se daje usklađivanju sa smjernicama koje daju regulatorna tijela na nivou EU, a kao reakciju na trenutnu krizu.

"Napominjemo obavezu postupanja po važećim odlukama i potrebu odgovarajućeg korištenja trenutnih modaliteta podrške. Klijentima koji trpe ekonomske posljedice pandemije ostavljena je mogućnost da kontaktiraju svoju poslovnu banku prije kraja ove godine, a po potrebi za nekom od predloženih mjera. U prvoj polovini naredne godine moramo se posvetiti pojačanim procjenama dominantnih rizika i djelovanju u svrhu izbjegavanja naglog rasta nekvalitetne aktive. Očekujemo stimulativno djelovanje drugih institucija, privrednika i banaka na oživljavanje tržišta i kreditne aktivnosti", zaključio je Mahmuzić.


IZVOR: Vebsajt Klix, 14.12.2020.

Naslov: Redakcija