Zastava Srbije

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 17.11.2016.

USTAVNI SUD FEDERACIJE BIH: Na javnoj raspravi razmatran zahtjev za ocjenu ustavnosti određenih odredaba Zakona o državnoj službi u FBiH. Ustavni sud će odluku u vezi s predmetom javne rasprave donijeti naknadno, a nakon sjednice vijećanja i glasanja . . . dalje

DISCIPLINSKOG TUŽIOCA VISOKOG SUDSKOG I TUŽILAČKOG SAVJETA BIH BIRAĆE NEZAVISNI EKSPERTI . . . dalje

ZAJEDNIČKA KOMISIJA NARODNE SKUPŠTINE I VIJEĆA NARODA RS: Postignuta saglasnost o Zakonu o lokalnoj samoupravi, bez saglasnosti za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru RS . . . dalje

TRANSPARENTNOST RADA VIJEĆA MINISTARA BIH I PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH KONTINUIRANO NA ZADOVOLJAVAJUĆEM NIVOU . . . dalje

VIJEĆE MINISTARA BIH: Usvojena Informacija o otklanjanju problema u postupku snabdijevanja organa nadležnih za registriranje vozila stiker naljepnicama. IDDEEA zadužena je da poduzme aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju dostavljanja stiker naljepnica tijelima nadležnim za registriranje vozila, zaključno sa 5.12.2016. godine, od kada će ponovo početi izdavanje stiker naljepnica u postupku registracije vozila . . . dalje

PRAVOBRANILAŠTVO RS: Pravobranioci u sudovima brane 1,466 milijardi KM . . . dalje

POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BIH: Rok za podnošenje zahtjeva za otpis kamata na javne prihode 31. decembra 2016. godine. Zahtjev se podnosi na obrascu ZAOK, neposredno ili putem pošte nadležnoj poreznoj ispostavi kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik, odnosno prema sjedištu podnosioca zahtjeva