Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRAVOBRANILAŠTVO RS: Pravobranioci u sudovima brane 1,466 milijardi KM


Na adresu Pravobranilaštva RS prošle godine je stiglo hiljade sudskih predmeta, među kojima je najviše bilo parničnih kojih je u ovu godinu bez epiloga preneseno gotovo 10.000, a u njima odštetni zahtjev premašuje 1,466 milijardi KM, što je skoro polovina budžeta Srpske.

Pregled sporova koje je vodilo i koje vodi Pravobranilaštvo RS sačinjen je u izvještaju ove institucije za u 2015. godinu koji će Narodna skupština RS razmatrati u prvoj sedmici decembra.

Pravobranilaštvo je 2015. godine radilo na 82.921 slučaju iz svih oblasti. Epilog je dobilo 33.196 predmeta, dok ih je u proceduri ostalo još 49.725. Najbrojniji su tradicionalno parnični predmeti, a izvještaj pokazuje da su prošle godine otvorena 2.643 takva slučaja. Kada se uzmu u obzir i parnice koje nisu okončane iz prethodnih godina pred pravobraniocima je u 2015. bilo 13.811 takvih predmeta.

Izvještaj pokazuje da je prošle godine riješeno 3.840 parničnih predmeta vrijednih 260,69 miliona KM. Pravobranioci su kao pobjednici izašli iz 2.433 slučaja u kojima je tužbama traženo 46,49 miliona KM. Izgubljeno je 688 slučajeva u kojima je ukupna vrijednost odštetnog zahtjeva dostigla 19,61 milion KM. Na drugi način spor je riješen u 717 predmeta vrijednih 53,84 miliona KM.

Na kraju 2015. ostao je neriješen 9.971 predmet ukupne vrijednosti 1,466 milijardi KM, ali iz Pravobranilaštva RS ističu da ni to nije konačna cifra. U izvještaju, naime, nije prikazana vrijednost parničnih predmeta koji se odnose na nenovčana potraživanja, kao što su sporovi koji se odnose na svojinu i pokretnosti ili stambeni sporovi.

- Nisu prikazani troškovi koji nastaju tokom sudskih postupaka, ni iznos zakonskih kamata koje sudovi dosuđuju, jer Pravobranilaštvo nema informacioni sistem koji omogućava takvu vrstu izvještavanja. Tim podacima raspolažu računovodstvene službe subjekata koje zastupa Pravobranilaštvo s obzirom na to da su aktivni učesnici svih sporova i Ministarstvo finansija RS, koje vrši evidentiranje sudskih odluka - naveli su pravobranioci.

U Pravobranilaštvu, koje zastupa RS i lokalne zajednice, kažu da dinamika rješavanja sporova ne zavisi od njih već od efikasnosti i ažurnosti sudova i drugih organa koji ih vode. Pravobranilac RS Danijela Novaković kaže da se u praksi pokazuje da im stiže sve više tužbi.

- Svaki dan dobijamo sve više i više tužbi. Svaki mjesec se broj tužbi povećava za oko tri u odnosu na isti mjesec prošle godine. Svako tuži RS za bilo koji vid štete. Sada su počele da stižu tužbe zarobljenih iz FBiH koji su bili u logorima i u FBiH i u RS i zasnovane su na principu komandne odgovornosti. Da su sudovi ažurniji, imali bismo mnogo manje otvorenih predmeta, a i troškovi bi bili smanjeni - rekla je Novakovićeva.

Pravobranilaštvo RS lani je imalo u radu i 16.698 predmeta izvršenja, a neriješeno ih je ostalo 11.343. Među riješenih 5.355 predmeta za naplatu potraživanja u korist subjekata koje zastupa Pravobranilaštvo bila su 1.442 slučaja vrijedna 33,49 miliona, a za isplatu potraživanja 1.018 predmeta u vrijednosti od 12,24 miliona KM.

Pravobranioci su upozorili da posebnu pažnju treba usmjeriti na punjenje budžeta RS i da treba ponovo staviti na sto problem nemogućnosti Pravobranilaštva da u sudovima u FBiH nadoknadi troškove parničnog i izvršnog postupka.

U Pravobranilaštvu RS su istakli da je potrebno obezbijediti uslove za njihov rad, a najveći prioritet je trajno rješavanje poslovnog prostora za sva sjedišta zamjenika pravobranioca. U izvještaju je navedeno da treba obezbijediti tehničku i informatičku opremu i obezbijediti novac za kupovinu dva automobila za sjedišta zamjenika u Vlasenici i Istočnom Sarajevu.


Izvor: Vebsajt Glas Srpske, Vedrana Kulaga, 16.11.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772