Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BIH: Rok za podnošenje zahtjeva za otpis kamata na javne prihode 31. decembra 2016. godine. Zahtjev se podnosi na obrascu ZAOK, neposredno ili putem pošte nadležnoj poreznoj ispostavi kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik, odnosno prema sjedištu podnosioca zahtjeva


Porezna uprava Federacije BiH je obavjestila porezne obveznike da je za podnošenje zahtjeva za otpis kamata preostalo još 45 dana, odnosno da do 31. decembra 2016. godine mogu podnijeti zahtjev za otpis zateznih kamata na javne prihode, u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode.

To pravo mogu iskoristiti porezni obveznici koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastala do 31. decembra 2014. godine.

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća da je Zakonom propisano da ako porezni obveznik plati dug najkasnije do 31. decembra 2016. godine, zatezna kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda do 31. decembra 2014. godine, otpisuje se u cjelosti.

Ukoliko se dug izmiri u periodu od 1. januara 2017. do 30. juna 2017. godine, obračunata kamata otpisaće se samo u iznosu od 50 posto.

Zahtjev se podnosi na obrascu ZAOK, neposredno ili putem pošte nadležnoj poreznoj ispostavi kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik, odnosno prema sjedištu podnosioca zahtjeva.

Zahtjev za otpis zatezne kamate – obrazac ZAOK može se preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba, u dijelu obrasci.

Za sve dodatne informacije, porezni obveznici se mogu obratiti na telefonske brojeve nadležnih poreznih ispostava koji se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba, u dijelu kontakti, saopšteno je iz Službe za odnose sa javnošću PUFBiH.


Izvor: Vebsajt Vijesti, 16.11.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772