Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE: Usvojen veći broj prijedloga zakona

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojio je na 12. sjednici, u drugom čitanju, Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Više

VIJEĆE MINISTARA BIH: Data saglasnost za nabavku vakcina protiv koronavirusa. Bez testa u BIH mogu ući maloljetna djeca i supružnici državljana BIH

Vijeće ministara BiH dalo je saglasnost na Ugovor o nabavci vakcina sa Globalnom alijansom za vakcine (GAVI), nakon što je usvojilo Informaciju o pristupanju Bosne i Hercegovine Instrumentu za globalni pristup vakcini za COVID-19 (COVAX).

Više

ZAKON O UBLAŽAVANjU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLjEDICA: U aprilu, maju i junu isplaćeno 89.798.367,53 KM subvencija za obavezna osiguranja

Porezna uprava Federacije BiH je, u skladu sa Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica ("Sl. novine FBiH", br. 28/2020) i Zaključkom Vlade Federacije BiH od 10.6.2020. godine, objavila listu korisnika poreznih obveznika kojima je uplaćena subvencija po osnovu doprinosa za obavezna osiguranja za april, maj i juni 2020. godine.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA U POSTUPKU PRED SUDOM BIH: Mijenja se vrijeme zastare, otklanjaju nedostaci u postupku naplate i donošenja rješenja o prinudnoj naplati nenaplaćene sudske takse

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Više

ZAKONSKO REGULISANJE NAPLATE I RASPODJELE RTV TAKSE: Novim zakonom o Javnom RTV sistemu biće regulisan i odnos između javnih RTV servisa u BiH

Komisija za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma parlamenta BiH usvojila je zaključak da Savjet ministara, u saradnji sa entitetskim nivoima vlasti, predloži novi zakon o Javnom RTV sistemu BiH kojim bi bila regulisana pitanja adekvatne naplate i raspodjele RTV takse, kao i odnos između javnih RTV servisa u BiH, s ciljem da oni budu funkcionalni i samoodrživi.

Više