Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Aerodroma u Trebinju

18.09.2020.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 88. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Aerodroma u Trebinju, po hitnom postupku.

Izgradnja aerodroma u Trebinju predstavlja infrastrukturni objekat od interesa ne samo za građane Trebinja, već i za cijelu Republiku Srpsku. Povezivanje ovog dijela Republike Srpske, avio-saobraćajem sa aerodromima u Srbiji, kao i evropskim destinacijama, imaće pozitivan efekat na cjelokupni privredni, kulturni, ekonomski i turistički razvoj, te povezanost ovog dijela Republike Srpske sa svim značajnim centrima u okruženju, a čime se skraćuje vrijeme putovanja i omogućava efikasnije i ekonomičnije poslovanje privrednih subjekata Trebinja i Hercegovine.

Da bi se uspjeli stvoriti preduslovi za blagovremenu izgradnju aerodroma i realizaciju jednog ovako složenog postupka, a da pritom ne bi došlo do pomjeranja rokova za realizaciju projekta, neophodno je da se donese ovaj zakon po hitnom postupku, jer koristi koje će se dobiti izgradnjom aerodroma biće na dobrobit i u opštem interesu cjelokupne privrede Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o izradi Zoning plana područja posebne namjene "Aerodrom Trebinje", po hitnom postupku.

Zoning plan donosi se za planski period od deset godina i njime se obuhvata područje na teritoriji grada Trebinje površine oko 1.234 ha, koje zahvata šire područje naselja Hum, Taleža i Cerovac.

Donošenje ove odluke po hitnom postupku je potrebno kako bi na vrijeme bili stvoreni preduslovi za blagovremenu realizaciju jednog ovako složenog projekta izgradnje aerodroma, odnosno kako bi se što prije izradio i usvojio planski dokument te time spriječilo pomjeranja postavljenih rokova za realizaciju.

Vlada Republike Srpske usvojila je Akcioni plan Strategije razvoja socijalnog stanovanja Republike Srpske za period 2020-2025. godine.

Strategija razvoja socijalnog stanovanja Republike Srpske za period 2020-2030. godine, koju je usvojila Vlada Republike Srpske na 82. sjednici, održanoj 30.07.2020. godine, između ostalog, ima za cilj da se uz podršku javnog sektora, obezbijedi krov nad glavom za građane koji iz različitih, a prvenstveno ekonomskih, socijalnih i zdravstvenih razloga, nisu u mogućnosti da samostalno riješe stambeno pitanje na tržištu.

Na osnovu Strategije, Vlada Republike Srpske danas je usvojila Akcioni plan na period od pet godina, kojim se operativno razrađuju mjere za ostvarivanje ciljeva definisanih u Strategiji.

Strateški ciljevi koji proizilaze iz Akcionog plana Strategije razvoja socijalnog stanovanja Republike Srpske za period 2020-2025. godine su: unaprijeđeni institucionalni i zakonodavni osnov socijalnog stanovanja u Republici Srpskoj, povećan fond stambenih jedinica socijalnog stanovanja i unapređenje postojećeg fonda stambenih jedinica socijalnog stanovanja, uspostavljena kontrola upravljanja i održavanja fonda stambenih jedinica socijalnog stanovanja i obezbijeđena socijalna sigurnost i poboljšani životni uslovi porodičnim domaćinstvima kroz dostupnost stambenih jedinica socijalnog stanovanja.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju sredstava, u iznosu od 946.816,00 KM, za finansiranje projekata iz donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije.

Navedena sredstva biće iskorištena za finansiranje projekata: "Završetak izgradnje kanalizacione mreže u opštini Vukosavlje" (nosilac projekta je opština Vukosavlje) i

"Završetak proširenja vodovodne mreže u MZ D. Petrovići-Osredak, G. Bušević i S. Bušević" (nosilac projekta je opština Krupa na Uni).


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 17.09.2020

Naslov: Redakcija