Zastava Srbije

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Smjernice Okružnog i Osnovnog suda u Bijeljini za postupanje u parničnom postupku nisu u saglasnosti sa Ustavom RS

18.09.2020.


U Banjoj Luci je, 16. septembra 2020. godine, održana Dvije stotine i šezdeseta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivano, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, o saglasnosti zakona koje je donijela Narodna skupština Republike Srpske sa Ustavom Republike Srpske.

Tako je Ustavni sud, između ostalih odluka koje je usvojio na sjednici, donio odluku broj U-46/19 kojom je utvrđeno da Smjernice Okružnog i Osnovnog suda u Bijeljini za postupanje u parničnom postupku, donijete u martu 2019. godine, nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske. Ustavni sud je, naime, utvrdio da je osporeni akt po svojoj pravnoj prirodi opšti akti za koji postoji obaveza njegovog objavljivanja u odgovarajućem službenom glasilu. S obzirom na činjenicu da predmetni opšti akti nije objavljen, Ustavni sud je utvrdio njegovu nesaglasnost sa članom 109. Ustava Republike Srpske.

Ustavni sud je, pored navedene odluke, donio odluke i u predmetima broj U-28/19, U-41/19, U-43/19, U-44/19, U-47/19, U-60/19 i U-66/18 kojima je odbio prijedloge, odnosno nije prihvatio inicijative za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima, Zakona o igrama na sreću, Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj, Zakona o uređenju prostora i građenju, Zakona o krivičnom postupku i Zakona o radio-amaterizmu.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda RS, 16.09.2020

Naslov: Redakcija