Zastava Srbije

RAZGOVOR S POVODOM: Predstavljanje pravne baze Paragraf Lex na Radio Čapljina

BH sustav politički i zakonski poprilično je kompliciran zbog više razina vlasti, pa tako imamo mnogo zakona na županijskoj, entitetskoj i državnoj razini. Za nas laike malo je ovako...

Više

MJERE VLADE RS ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA VIRUSA KORONA NA PRIVREDU

Krizni štab za praćenje stanja u privredi Republike Srpske na čelu sa premijerom RS Radovanom Viškovićem sačinio je prijedlog mjera za ublažavanje štetnih posljedica virusa korona na privredne subjekte u Republici Srpskoj...

Više

TOKOM 2020. GODINE POČETAK RADA ODJELJENJA SUDA NA PALAMA

Ministar pravde u Vladi Republike Srpske Anton Kasipović, razgovarao je, 12.03.2020. godine, u Banjoj Luci, sa načelnikom opštine Pale Boškom Jugovićem i predsjednikom Osnovnog suda u Sokocu Lukom Borovčaninom...

Više

VLADA RS: Utvrđeni prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom, o zaštiti životne sredine, o koncesijama

Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 62. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom...

Više

ZAKONI O RADU I ZAKONI O RADU I O ZAŠTITI NA RADU: Sindikat RS traži od poslodavaca da, zbog virusa korona, radnicima na bolovanju isplaćuju punu zaradu

Savez sindikata Republike Srpske zatražio je od poslodavaca da isplaćuju punu platu radnicima koji, zbog prevencije zaraze virusom korona, pojave simptoma bolesti ili njege oboljelih članova uže porodice, odsustvuju sa posla i ne mogu da izvršavaju svoje redovne obaveze i zadatke...

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CESTOVNOM PRIJEVOZU FBiH: Predviđena izuzeća za pojedine vrste i namjene vozila kojima se ne obavlja javni prijevoz, te nema potrebe da ona budu tretirana na isti način i da podliježu obvezama koje su propisane za javni prijevoz

S ciljem usuglašavanja sa Zakonom o međunarodnom i međuentitetskom drumskom prevozu ("Sl. glasnik BiH", br. 1/2002 i 14/2003) i Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Sl. novine FBiH", br. 56/2006), Vlada Federacije je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu FBiH...

Više

NACRT PRAVILNIKA O IZVOĐENJU RUDARSKIH RADOVA KOJI NISU U VEZI SA EKSPLOATACIJOM RUDARSKIH SIROVINA: Rok za sugestije 8 dana

U skladu sa Smjernicama za postupanje organa uprave, dostupan je Nacrt pravilnika o izvođenju rudarskih radova koji nisu u vezi sa eksploatacijom rudarskih sirovina radi dostavljanja vaših komentara i sugestija...

Više

NAREDBA O OBUSTAVI RADA VRTIĆA U CIJELOJ FEDERACIJI BIH, REPUBLICI SRPSKOJ I KANTONU SARAJEVO

S obzirom na to da je u BiH broj oboljelih od koronavirusa porastao, Krizni štab FBiH je uputio novu pooštrenu Naredbu prema kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva. Naredba obuhvata preporuku da se obustavi rad vrtića na području cijele Federacije BiH, a kantonima u kojima to još nije učinjeno naložena je obustava nastave u školama...

Više