Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđeni prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom, o zaštiti životne sredine, o koncesijama

15.03.2020.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 62. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom.

Kako bi se precizirala i naglasila uloga jedinica lokalne samouprave u sistemu upravljanja otpadom, izvršena je izmjena i dopuna Zakona, kojim se uređuju dužnosti jedinica lokalne samouprave, a naročito za pitanja razvoja sistema odvojenog sakupljanja otpada.

Odgovornosti i obaveze u upravljanju otpadom dodatno su uređene preciziranjem odredaba koje se odnose na proizvođače proizvoda.

Proizvođač proizvoda treba da koristi tehnologije i razvija proizvodnju na način koji obezbjeđuje racionalno korišćenje prirodnih resursa, podstiče ponovno korišćenje i reciklažu proizvoda i promoviše ekološki održivo upravljanje prirodnim resursima.

Pored toga, proizvođač proizvoda u najvećoj mogućoj mjeri uvodi i koristi povratnu ambalažu koja smanjuje opterećivanje životne sredine otpadom u odnosu na ambalažu za jednokratnu upotrebu i odgovoran je za stavljanje na tržište proizvoda i ambalaže, koji sadrže materijale i opasne supstance u količinama i/ili koncentracijama koje bi mogle nepovoljno uticati na zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine.

Izmjenama i dopunama ovog zakona, pristupilo se prvenstveno zbog potrebe dodatnog usklađivanja odredaba navedenog zakona sa izvorima prava Evropske unije kojima se uređuje oblast zaštite životne sredine.

Propisano je uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema zaštite životne sredine Republike Srpske, koji će voditi Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona biće omogućeno uspostavljanje efikasnijeg sistema zaštite životne sredine na teritoriji Srpske.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi potpunijeg i preciznijeg propisivanja pojedinih odredaba radi lakšeg tumačenja i primjene u praksi.

Najznačajnije razlike između Nacrta i Prijedloga ovog zakona, koje su rezultat skupštinske rasprave, ogledaju se u tome da se, pored već propisanih, i solarna postrojenja sa foto-naponskim ćelijama na zemlji, instalisane snage do 250 kW, izuzimaju iz predmeta koncesije, odnosno, koncesionog odnosa.

Pored navedenog, dopunjena je odredba kojom se, između ostalog, uređuje namjena sredstava prikupljenih od koncesione naknade, a predstavlja prihod budžeta jedinice lokalne samouprave, na način da se ta sredstva mogu koristiti i za druge potrebe lokalnog razvoja, te ostale troškove neophodne za funkcionisanje jedinice lokalne samouprave, ne ugrožavajući definisana ograničenja.

Naime, sredstva od koncesionih naknada ne mogu se koristiti za plate i druga lična primanja zaposlenih u administrativnoj službi, funkcionera i odbornika u jedinicama lokalne samouprave, niti za plate i druga lična primanja korisnika budžeta jedinice lokalne samouprave.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o odobrenju realokacije sredstava Budžetske rezerve, u iznosu od 500.000,00 KM, Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, za JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srspke, za sprovođenje mjera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti izazvane virusom korona.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o isplati akontacije finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, u iznosu od 750.000,00 KM.

Sredstva se raspoređuju nerazvijenim opštinama, i to Bratunac, Višegrad, Vlasenica, Donji Žabar, Kostajnica, Ljubinje, Nevesinje, Novi Grad, Petrovac, Petrovac, Ribnik, Rogatica, Han Pijesak, Šamac i Šipovo, u iznosu od po 21.428,50 KM.

Izrazito nerazvijenim opštinama Berkovići, Vukosavlje, Istočni Drvar, Istočni Mostar, Istočni Stari Grad, Jezero, Kalinovik, Krupa na Uni, Kupres, Lopare, Novo Goražde, Osmaci, Oštra Luka, Pelegićevo, Rudo, Srebrenica, Trnovo i Čajniče biće isplaćen iznos od po 21.428,50 KM, a opštini Šekovići iznos od 21.431,00 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o raspodjeli sredstava granta za zaštitu potrošača za 2019.godinu.

U okviru budžeta za 2019. godinu Vlada Republike Srpske je obezbijedila namjenska sredstva u iznosu od 100.000,00 KM za promovisanje i unapređenje zaštite prava potrošača putem podsticanja rada udruženja za zaštitu potrošača.

Sredstva za sufinansiranje materijalnih troškova udruženjima za zaštitu potrošača su isplaćena u tri dijela u ukupnom iznosu od 53.000,00 KM, i to za UP "Zvono", Bijeljina, u iznosu od 6.200,00KM; UG "Oaza", Trebinje, u iznosu od 4.900,00KM; UG "Topeer", Doboj, u iznosu od 4.900,00 KM; UG "Don", Prijedor, u iznosu od 8.400,00KM; UG "CAM", Šekovići, u iznosu od 5.500,00; UP "Reakcija", Banja Luka, u iznosu od 4.900,00KM; UG "ŽIR", Istočno Sarajevo, u iznosu od 4.700,00KM; UG " Žuti kišobran", Gradiška, u iznosu od 4.200,00KM; UG "Priroda", Bratunac, u iznosu od 4.400,00KM i UG "Pokret Potrošača" Banja Luka, u iznosu od 4.900,00KM.

U cilju realizacije Odluke Vlade Republike Srpske, u dijelu koja se odnosi na raspodjelu sredstava granta za finansiranje projekata, Ministarstvo trgovine i turizma je raspisalo Konkurs za dodjelu sredstava granta iz oblasti zaštite potrošača, u okvirnom iznosu od 47.000,00 KM, nakon kojeg je zaključeno 7 ugovora o finansiranju projekata sa udruženjima, i to sa UG "Don", Prijedor, vrijednosti 10.200,00KM; UG "Zvono", Bijeljina, vrijednosti 9.985,00KM; UG "Cam", Šekovići, vrijednosti 7.015,00KM; UP "Reakcija", Banja Luka, vrijednosti 5.800,00KM; UG "Oaza", Trebinje, vrijednosti 5.200,00KM; UG "Žir", Istočno Sarajevo, vrijednosti 4.800,00KM i UG "Topeer", Doboj, vrijednosti 4.000,00KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o stanju u Javnoj ustanovi Ergela "Vučijak" Prnjavor i prijedlogu mjera za poboljšanje postojećeg stanja.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo finansija zaduženi su da sagledaju mogućnost obezbjeđenja potrebnih finansijskih sredstva u iznosu od 300.000,00 KM za rekonstrukciju i adaptaciju postojećih štalskih objekata u Javnoj ustanovu Ergela "Vučijak" Prnjavor, u 2020. godini.

Vlada Republike Srpske zadužuje Republičku upravu za geodetsko i imovinsko pravne poslove da prioritetno provede postupak upisa prava svojine na nekretninama na Javnu ustanovu Ergela "Vučijak" Prnjavor.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Osnovama plana poslovanja Bosansko hercegovačke željezničke javne korporacije za 2020. godinu.

Vlada je zadužila Ministarstvo saobraćaja i veza da sa Ministarstvom prometa i komunikacija Federacije BiH pokrene proceduru preispitivanja Sporazuma o osnivanju Bosansko hercegovačke željezničke javne korporacije zaključenog između Republike Srpske i Federacije BiH radi redefinisanja člana 3, a posebno nadležnosti, finansiranje i izvještavanje.

Vlada Republike Srpske održala je petu telefonsku sjednicu na kojoj su osnovana dva krizna štaba: Štab za praćenje epidemiološke situacije u Republici Srpskoj, a u vezi sa novim virusom korona i Štab za praćenje štetnih posljedica virusa korona na stanje u privredi Republike Srpske.

Na čelu Štaba za praćenje štetnih posljedica virusa korona na stanje u privredi Republike Srpske je predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković.

U Štab za praćenje štetnih posljedica virusa korona na stanje u privredi Republike Srpske imenovani su ministri: Zora Vidović, ministar finansija, Srebrenka Golić, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva, Vjekoslav Petričević, ministar privrede i preduzetništva, Đorđe Popović, ministar saobraćaja i veza i Suzana Gašić, ministar trgovine i turizma.

Predsjednik Štaba za praćenje epidemiološke situacije u Republici Srpskoj, a u vezi sa novim virusom korana je ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić, a u štab su imenovani ministri: Natalija Trivić, ministar prosvjete i kulture, Srđan Rajčević, ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, Sonja Davidović, ministar porodice, omladine i sporta, Anton Kasipović, ministar pravde, Duško Milunović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite, Lejla Rešić, ministar uprave i lokalne samouprave i Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova.

Štab za praćenje epidemiološke situacije u Republici Srpskoj, a u vezi sa novim virusom korona radiće i djelovaće sa Koordinacionim timom za planiranje, sprovođenje i praćenje aktivnosti u Republici Srpskoj u vezi sa pojavom bolesti koju izaziva virus korona.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 12. i 13.03.2020.

Naslov: Redakcija