Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CESTOVNOM PRIJEVOZU FBiH: Predviđena izuzeća za pojedine vrste i namjene vozila kojima se ne obavlja javni prijevoz, te nema potrebe da ona budu tretirana na isti način i da podliježu obvezama koje su propisane za javni prijevoz

15.03.2020.


S ciljem usuglašavanja sa Zakonom o međunarodnom i međuentitetskom drumskom prevozu ("Sl. glasnik BiH", br. 1/2002 i 14/2003) i Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Sl. novine FBiH", br. 56/2006), Vlada Federacije je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu FBiH. Razlog je i što su u postojećem federalnom propisu iz ove oblasti uočeni nedostaci koji proizlaze iz promjena nastalih u društvu i oblasti gospodarstva, ne samo u BiH, nego i u okruženju, pa i u samoj Europskoj uniji. Pojedina dosadašnja rješenja su u međuvremenu prevaziđena, tako da danas praktično predstavljaju kočnicu u razvoju i neprimjenjiva su u praksi. Novoponuđeni zakon sukladan je europskim standardima.

Zakon propisuje uvjete i način obavljanja djelatnosti prijevoza osoba i tereta motornim, priključnim i zaprežnim vozilima u cestovnom prijevozu, rad stanica tehničkog pregleda i autostanica, javni prijevoz putnika i tereta u linijskom i izvanlinijskom cestovnom prijevozu, prijevoz za osobne potrebe, inspekcijski nadzor i kaznene odredbe.

Jednom od predloženih izmjena data su izuzeća za pojedine vrste i namjene vozila kojima se ne obavlja javni prijevoz, te nema potrebe da ona budu tretirana na isti način i da podliježu obvezama koje su propisane za javni prijevoz. Pored toga, pojedine djelatnosti se obavljaju prema odredbama drugih propisa, pa je predviđeno oslobađanje obveza primjenjivanja odredbi Zakona o cestovnom prijevozu, jer se tim vozilima ne obavlja prijevoz kao djelatnost.

Predložena je izmjena koja omogućava prijevoznicima da završe svoje poslove vezane za registraciju vozila i sam postupak izdavanja rješenja. Naime, bilo je slučajeva da su inspektori cestovnog prometa kontrolirali prijevoznike i kažnjavali ih zato što nisu imali rješenje kod sebe u vozilu, iako su imali važeću potvrdu jer je vozilo bilo tek pregledano, a praktično nisu mogli ni stići dobiti rješenje. Na ovaj način je otklonjena takva situacija i prijevoznicima ostavljen rok do 30 dana da ispune propisane uvjete.

Vozači rentakar vozila kojima prevoze po 7-8 putnika nisu imali obveze evidentiranja radnog vremena, a inspektor na terenu nije imao načina da kontrolom utvrdi eventualne nepravilnosti, pa je predloženo da takvi vozači dobijaju putni nalog.

Novi zakon predviđa olakšice pravnim i fizičkim osobama prilikom upošljavanja vozača koji prevoze putnike ili robu. U posljednje vrijeme veliki broj profesionalnih vozača odlazi u zemlje Europske unije, te se domaći gospodarstvenici susreću sa značajnim poteškoćama prilikom njihova upošljavanja. Stoga je predloženo da obveze upošljavanja vozača s najmanje trećem stupnjem stručne spreme budu oslobođene pravne i fizičke osobe koje prijevoz roba obavljaju vozilima manje nosivosti, a putnika za osobne potrebe.

Prijevoznici koji obavljaju prijevoz na teritoriji FBiH ili prelaze preko nje, bit će obvezni primjenjivati odredbe Zakona, te poštovati uvjete iz dozvole i druge važeće dokumentacije za obavljanje prijevoza. Ovo su pojedini inspektori cestovnog prijevoza različito tumačili, te su od prijevoznika tražili i dokumentaciju koju su mogli imati samo prijevoznici sa sjedištem na području FBiH.

U Zakon je uvedeno potpuno novo poglavlje koje se odnosi na izvanlinijski prijevoz osoba sa invaliditetom, kao posebnog vida prijevoza. Definiranio je na koje se osobe takav prijevoz odnosi, kao i ustanove koje ga mogu obavljati. Imajući u vidu da pojedine osobe sa invaliditetom moraju putovati s pratiteljem, predloženi su uvjeti i obveza pratnje od strane osposobljenog pratitelja. Propisani su i uvjeti koje vozila za ovakvu vrstu prijevoza moraju ispunjavati.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 12.03.2020.

Naslov: Redakcija