Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 16.03.2016.

NARODNA SKUPŠTINA RS: 15. marta 2016. godine nastavljena 10. redovna sjednica - Dan za glasanje 17. mart 2016. godine . . . dalje

NACRTI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPLATAMA NA JEDINSTVENI RAČUN I RASPODJELI PRIHODA I O SISTEMU INDIREKTNOG OPOREZIVANJA: Nacrti zakona odnose se na povećanje akcize na gorivo, auto-gas, pivo, alkoholna pića i prirodne rakije. Prihodi od rasta akcize na pivo i alkohol biće usmjereni entitetskim fondovima zdravstvenog osiguranja, dok će novac od povećanja nameta na naftne derivate biti korišćen za gradnju autoputeva i puteva . . . dalje

ZAKONI O HRANI, VETERINARSTVU I POLJOPRIVREDI NISU USAGLAŠENI NA SVIM NIVOIMA . . . dalje

ZAKON O POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA U BOSNI I HERCEGOVINI 2013. GODINE: Centralni popisni biro nije postigao dogovor o obradi podataka popisa stanovništva . . . dalje

ZAKON O UREĐENJU PROSTORA I GRAĐENJU: Zahtjev za legalizaciju može se podnijeti najkasnije do 31. decembra 2016. godine. Naknada za završene objekte do 100 kvadrata iznosi 100 KM, od 100 do 200 kvadrata 500 KM, od 200 do 300 kvadrata 1.000 maraka, dok je za objekte površine od 300 do 400 kvadrata naknada 2.000 maraka . . . dalje

PRIJEDLOG ZAKONA O ORUŽJU I MUNICIJI: Usvajanje zakona potrebno radi usklađivanja sa Zakonom o oružju i municiji u BiH, uz uvažavanje ustavnog uređenja zemlje . . . dalje

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA: Nacrt zakona propisuje obaveze nadležnih školskih i predškolskih ustanova da sprovedu program edukacije o zaštiti od požara, kao i obaveze vlasnicima objekata u kojima se okuplja veći broj lica da sprovedu adekvatne mjere zaštite od požara za koje je potrebna saglasnost MUP-a RS . . . dalje

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROMETU EKSPLOZIVNIH MATERIJA I ZAPALJIVIH TEČNOSTI I GASOVA: Nacrtom zakona propisano je izdavanje odborenja za građenje objekata namijenjenih za proizvodnju eksplozivnih materija . . . dalje

JAVNA RASPRAVA O NACRTU OMLADINSKE POLITIKE RS ZA PERIOD 2016 - 2020. GODINA . . . dalje

PRILAGOĐAVANJE SSP-A IZMEĐU BIH I EU: Nova runda pregovora završena bez pomaka i uz nove uslove EU . . . dalje

PREDSTAVLJENA "METODOLOGIJA IZVJEŠTAVANJA INSTITUCIJA EVROPSKE UNIJE U PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA" . . . dalje

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772