Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O UREĐENJU PROSTORA I GRAĐENJU: Zahtjev za legalizaciju može se podnijeti najkasnije do 31. decembra 2016. godine. Naknada za završene objekte do 100 kvadrata iznosi 100 KM, od 100 do 200 kvadrata 500 KM, od 200 do 300 kvadrata 1.000 maraka, dok je za objekte površine od 300 do 400 kvadrata naknada 2.000 maraka


Legalizacija bespravno izgrađenih objekata u Republici Srpskoj od 1. januara 2016. godine odvija se po novim propisima i simboličnim cijenama od 100 do 2.000 KM, a za sve vlasnike produžen je rok do kraja 2016. godine da dođu do papira.

U Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS ističu da je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) legalizacija predstavljena kao opšti interes za Srpsku. Naglasili su da, prema posljednjim podacima, u RS ima oko 80.000 bespravno sagrađenih objekata, a da je za samo 20 odsto podnesen zahtjev za legalizaciju.

U Ministarstvu napominju da porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi prve i druge kategorije, te lica koja imaju status najtežih civilnih invalida i slijepe osobe ne plaćaju naknadu za legalizaciju.

- Za sve ostale naknada za završene objekte do 100 kvadrata iznosi 100 KM, od 100 do 200 kvadrata 500 KM, od 200 do 300 kvadrata 1.000 maraka, dok je za objekte površine od 300 do 400 kvadrata naknada 2.000 maraka - kažu u Ministarstvu i dodaju da je legalizacija gotovo besplatna, pa vlasnici bespravno izgrađenih objekata više nemaju argumenata za nepodnošenje zahtjeva, jer ovo je ponuda koja se ne odbija.

Bespravni graditelji koji do 31. decembra ove godine ne podnesu zahtjev za legalizaciju neće imati pravnu zaštitu, a sudbina njihovih objekta će zavisti od inspekcije.

Novim propisima je predviđeno da neće moći biti legalizovani objekti koji su izgrađeni na zemljištu nepovoljnom za građenje. U tu grupu su ubrojana klizišta, močvarno i zemljište izloženo poplavama i drugim elementarnim nepogodama, te objekti izgrađeni u koritima rijeka.

- Ne mogu se legalizovati ni objekti čija je gradnja započela nakon stupanja na snagu Zakona o uređenju prostora i građenju ("Sl. glasnik RS", br. 40/2013, 2/2015 - odluka US, 106/2015 i 3/2016 - ispr.) od juna 2013. godine - kažu u Ministarstvu.

Dokumenta potrebna za podnošenje zahtjeva za legalizaciju

- posjedovni list

- zemljišno-knjižni izvadak

- kopija katastarskog plana

- izvod iz regulacionog plana

Fiksna naknada za legalizaciju

100 KM - do 100 kvadrata

500 KM - od 100 do 200 kvadrata

1.000 KM - od 200 do 300 kvadrata

2.000 KM - od 300 do 400 kvadrata


Izvor: Vebsajt Glas Srpske, A. Janković, M. Vujić, 15.03.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772