Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 15. 07. 2016.

NARODNA SKUPŠTINA RS: 15. jula 2016. godine posebna sjednica Narodne skupštine - Razmatranje prijedloga o raspisivanju referenduma o Danu Republike . . . dalje

NARODNA SKUPŠTINA RS: Odbor za ustavna pitanja utvrdio odgovore na pet inicijativa za ocjenu ustavnosti i uputio ih na dalje odlučivanje Ustavnom sudu RS . . . dalje

NARODNA SKUPŠTINA RS: Odbor za evropske integracije utvrdio Prijedlog deklaracije o osudi govora mržnje i uputio ga Narodnoj skupštini na odlučivanje . . . dalje

VIJEĆE MINISTARA BIH: Usvojena Okvirna strategija prometa BiH za period 2016- 2030. godine . . . dalje

DOM NARODA PSBIH: Usvojen veći broj prijedloga zakona . . . dalje

VLADA FBIH: Porezna uprava Federacije BiH zadužena da obustavi sve aktivnosti prinudne naplate dok ne formira bazu podataka svih poreznih dugovanja . . . dalje

VLADA RS: Usvojena Informacija o obezbjeđivanju besplatnih udžbenika za učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola za školsku 2016/2017. godinu, donjeta Odluka o izmjeni Odluke o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz Budžeta u 2016. godini, sa raspodjelom sredstava . . . dalje

RADNA VERZIJA ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA OPTEREĆIVANJE ŽIVOTNE SREDINE AMBALAŽNIM OTPADOM I CILJEVIMA UPRAVLJANJA AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM OTPADOM ZA 2015. I 2016. GODINU: Rok za sugestije je 15 dana . . . dalje

PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK: Izmjenama Pravilnika uključivanje naknada koje nemaju karakter plate (topli obrok, prijevoz isl.) u poreznu osnovu imaće neutralni fiskalni efekat, jer će za odgovarajući procenat biti smanjena stopa doprinosa . . . dalje

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772