Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Usvojena Okvirna strategija prometa BiH za period 2016- 2030. godine


  • VIJEĆE MINISTARA BIH: Usvojena Okvirna strategija prometa BiH za period 2016- 2030. godine

Vijeće ministara BiH donijelo Odluku o usvajanju Okvirne strategije prometa Bosne i Hercegovine za period 2016- 2030. godina, čime se BiH omogućava finansijska podrška EU i međunarodnih finansijskih institucija kandidiranim i budućim infrastrukturnim projektima.

Okvirna strategija transporta BiH, koju je predložilo Ministarstvo komunikacija i prometa, planski je dokument za prometnu i infrastrukturnu mrežu u Bosni i Hercegovini i sadržava strukturne prijedloge za razvoj transportnog sektora i programe za nadgradnju kapaciteta radi usklađivanja s dugoročnim ciljevima i strateškim dokumentima Evropske unije iz oblasti transporta.

Okvirna strategija transporta zasniva se na sektorskim strateškim dokumentima entiteta i Distrikta Brčko BiH, koji su ranije usvojeni.

Prethodno je Vijeće ministara BiH usvojilo Informaciju o nastupu ministra komunikacija i prometa BiH na Samitu zemalja zapadnog Balkana u Parizu, održanom početkom jula ove godine.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za državnu službu, imenovalo je Zorana Zeljku za direktora Direkcije za ekonomsko planiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Josipa Merdžu za direktora Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine i Sašu Klepića za direktora Arhiva Bosne i Hercegovine, kao najuspješnije kandidate, nakon raspisanog javnog konkursa.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o grantu u vrijednosti od 2.322,300,00 eura za Projekt otpadnih voda u Sarajevu, rehabilitacija prečistača u Butilama, između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD).

Cilj Projekta je unapređenje uslova života stanovništva u područjima koje pokriva Vodovod i kanalizacija Sarajevo i nizvodnim naseljima i poboljšanje efikasnosti mreže za prikupljanje otpadnih voda u Kantonu Sarajevo.

Projekt obuhvata izgradnja kotlovnice i pratećih objekata za tretman mulja na prečistaču Butila, uključujući nabavku roba, radova, opreme i konsultantskih usluga.

Prijedlog sporazuma s Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložen je ministar finansija i trezora.

Izvor: Vebsajt BHRT, 14.07.2016.