Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NARODNA SKUPŠTINA RS: Odbor za evropske integracije utvrdio Prijedlog deklaracije o osudi govora mržnje i uputio ga Narodnoj skupštini na odlučivanje


  • NARODNA SKUPŠTINA RS: Odbor za evropske integracije utvrdio Prijedlog deklaracije o osudi govora mržnje i uputio ga Narodnoj skupštini na odlučivanje

Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je 14. jula 2016. godine Prijedlog deklaracije o osudi govora mržnje i uputio ga Narodnoj skupštini na odlučivanje. Ovom deklaracijom se posebno ukazuje na rastući problem zloupotrebe interneta u širenju govora mržnje.

Obrazlažući ovaj prijedlog, predsjednik Odbora Branislav Borenović rekao je da će ovaj prijedlog biti upućen Skupštini na narednoj sjednici na usvajanje. On je rekao da se ovom deklaracijom osuđuje govor mržnje i izražava spremnost Odbora na dodatni angažman u borbi protiv nje, te poziva na angažman svih institucija s ciljem njegovog sprečavanja i sankcionisanja.

On je prenio da se deklaracijom poziva Savjet ministara BiH, Vlada Republike Srpske i Vlada Federacije BiH na dosljednu primjenu međunarodnh dokumenata, a posebno dodatnog protokola uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu, ratifikovanog 2006. godine, s ciljem sprečavanja i sankcionisanja govora mržnje.

Borenović je istakao da se u deklaraciji pozivaju mediji da se sveobhvatno, interdisciplinarno i interaktivno bore protiv govora mržnje, te da maksimalno kontrolišu svoj sadržaj.

- Posebno ukazujemo na rastući problem zloupotrebe interneta u svrhu širenja govora mržnje. Potrebno je podići svijest javnosti, civilnog društva i svih organa vlasti o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje i primjerenim odgovorima na njih - dodao je Borenović.

On je naglasio da Odbor posebnu zabrinutost izražava zbog sve prisutnijeg govora mržnje kojim se širi, podstiče, promoviše i opravdava terorizam, te zahtijeva puni angažman nadležnih institucija i društva s ciljem sprečavanja i sankcionisanja takvih aktivnosti.

Kompletan tekst Prijedloga deklaracije o osudi govora mržnje možete vidjeti ovdje.

Izvor: Press služba Skupština Srpske, 14.07.2016.