Zastava Srbije

DOM NARODA PSBIH: Usvojen veći broj prijedloga zakona


  • DOM NARODA PSBIH: Usvojen veći broj prijedloga zakona

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je Prijedlog zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme i robe posebne namjene, kojim će se uspostaviti kontrola u ovoj oblasti. Usvojen i Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije. Karamatić: Zakon je"pamflet za promociju homoseksualizma".

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije u BiH, čime je ovaj akt usklađen sa četiri direktive Evropske unije po kojima se BiH obavezala na poštivanje načela nediskriminacije.

Nadležna komisija podržala je predloženi zakon sa devet usvojenih amandmana koji su postali sastavni dio teksta zakona.

S obzirom na to da je zakon u Domu naroda usvojen u drugačijem tekstu nego u Predstavničkom domu bit će potrebno izvršiti usaglašavanje.

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac jerekla da je intencija i izmjena zakona preciziranje grupa, odnosno osoba na koje se diskriminacija odnosi i kategorija na koje se diskriminacija može da odnosi.

Po njenim riječima, razlog je usklađivanje sa četiri direktive Evropske unije po kojima se BiH obavezala na poštivanje načela nediskriminacije.

To je direktiva koja garantira ravnopravan tretman bez obzira na rasno i etničko porijeklo; direktiva koja zabranjuje diskriminaciju pri zapošljavanju na temelju vjere, uvjerenja, invaliditeta, starosne dobi ili seksualnog usmjerenja te direktiva o implementaciji načela jednakih mogućnosti, jednakog tretmana muškaraca i žena u području zapošljavanja. U tome smo mi izjednačavali i odredbe postojećeg zakona s ovim direktivama, tako da su proizašle upravo ove definicije i ove kategorije koje su i navedene – pojasnila je ministrica Borovac.

Istaknula je da je učinjen napor i da su sa ekspertima iz Evropske komisije analizirali član po član.

To je ono što je na fonu poštivanja direktiva EU kada je u pitanju diskriminacija i garantovanje ljudskih prava, odnosno zaštite tih prava određenih kategorija u odnosu na zakonodavstvo BiH. Ovim izmjenama mi smo praktično i dobili jednu pozitivnu ocjenu od Evropske komisije i Vijeća Evrope da je naš zakon, kako je predložen, usvojen sa ovim direktivama – navela je ministrica Borovac.

Delegati su usvojili Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja čiji je predlagač Mario Karamatić, a podržani su i principi Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u BiH, koji je predložio Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Prijedlog zakona o obilježavanju malog oružja, lakog naoružanja i pripadajuće municije (prvo čitanje), čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, vraćen je Ustavnopravnoj komisiji na ponovno razmatranje i sačinjavanje novog izvještaja, jer delegati nisu podržali njeno negativno mišljenje o predloženom zakonu.

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je Prijedlog zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa robe dvojne namjene kao i Prijedlog zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme i robe posebne namjene, kojim će se uspostaviti kontrola u ovoj oblasti radi zaštite interesa BiH i poštivanja međunarodnih obaveza koje je BiH preuzela.

Delegati su bez rasprave usvojili i Prijedlog zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa robe dvojne namjene kao i Prijedlog zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme i robe posebne namjene, koje je predložilo Vijeće ministara BiH s ciljem usklađivanja ovih zakona s odgovarajućom uredbom Evropske unije i najboljim evropskim i praksama zemalja okruženja.

Na ovaj način postojeći Zakon o kontroli vanjskotrgovinskog prometa strateških roba za sigurnost BiH razdvojen je na dva, "nova" zakona, i to na Zakon o kontoli vanjskotrgovinskog prometa naoružanja, vojne opreme i proizvoda posebne namjene i Zakon o kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba dvojne namjene.

Donošenjem Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa naoružanja, vojne opreme i proizvoda posebne namjene uspostavit će se kontrola u vršenju trgovine oružja i vojne opreme te proizvoda posebne namjene radi zaštite interesa BiH i poštivanja međunarodnih obaveza koje je BiH preuzela.

Zakonom o kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba dvojne namjene uspostavlja se kontrola u vršenju trgovine robama dvojne namjene te propisuju uvjeti za izvoz, brokering i provoz robe dvojne namjene te utvrđuju nadležna tijela za izdavanje isprava provođenja nadzora u vezi s robama dvojne namjene.

Također je usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prijevozu, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Komisija za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda podržala je, sa dva usvojena amandmana, predloženi zakon.

Ranije ga je utvrdilo Vijeće ministara BiH radi daljnjeg usklađivanja s odgovarajućim direktivama Evropske unije u ovoj oblasti i otklanjanja nejasnoća nastalih u procesu njegovog provođenja. Izmjenama Zakona, između ostalog, otklanjaju se nepreciznosti u vezi s primjenom sistema digitalnih tahografa.

S obzirom na to da je zakon u Domu naroda usvojen u drugačijem tekstu nego u Predstavničkom dom bit će potrebno izvršiti usaglašavanje.

Izvor: Vebsajt BHRT, 14.07.2016.