Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Usvojena Informacija o obezbjeđivanju besplatnih udžbenika za učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola za školsku 2016/2017. godinu, donjeta Odluka o izmjeni Odluke o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz Budžeta u 2016. godini, sa raspodjelom sredstava


  • VLADA RS: Usvojena Informacija o obezbjeđivanju besplatnih udžbenika za učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola za školsku 2016/2017. godinu, donjeta Odluka o izmjeni Odluke o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz Budžeta u 2016. godini, sa raspodjelom sredstava

Vlada Republike Srpske usvojila je 14. jula 2016. godine, na 82. sjednici, održanoj u Banjoj Luci, Informaciju o obezbjeđivanju besplatnih udžbenika za učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola za školsku 2016/2017. godinu.

Zaduženo je Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da obezbijede sredstva za nabavku udžbenika za učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola u iznosu od 987.000,00 KM. Na ovaj način biće obezbijeđeni udžbenici za oko 10.500 učenika prvog i oko 10.500 učenika drugog razreda osnovne škole.

Vlada Republike Srpske obezbjeđuje besplatne udžbenike za učenike prvih razreda od školske 2006/2007. godine, odnosno za učenike drugih razreda osnovne škole od školske 2007/2008. godine.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o izmjeni odluke o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz Budžeta u 2016. godini, sa raspodjelom sredstava.

Ovom Odlukom zaduženo je Ministarstvo finansija da obezbijedi sredstva za finansiranje još četiri projekta u ukupnom iznosu od 1.150.000,00 KM, i to:

-           100.000,00 KM za projekat Rekonstrukcija prečistača pitke vode u opštini Brod, nosilac projekta opština Brod,

-           50.000,00 KM za projekat Opremanje Srednjoškolskog centra u opštini Derventa, nosilac projekta opština Derventa,

-           600.000,00 KM za projekat Izgradnja mosta u Foči, nosilac projekta opština Foča,

-           400.000,00 KM za Kontribuciju za Finansijski mehanizam za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj, nosilac projekta Investiciono-razvojna banka Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o inicijativi za izmjenu Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg u cilju zaštite domaće privrede i rješavanja problema sa kojima se susreću prilikom učešća na javnim tenderima.

Izmjenama odluke predviđeno je da se preferencijalni tretman domaćeg primjenjuje i na zemlje potpisnice CEFTE u skladu sa odredbama Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA 2006), a preciziranjem pomenute odredbe omogućiće se zaštita domaćeg proizvođača u postupku javne nabavke u odnosu na proizvođače iz zemalja potpisnica CEFTE.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o "Projektu opštinskog upravljanja životnom sredinom i ekonomijom – MEG".

Opšti cilj projekta je da jedinice lokalne samouprave koje posjeduju odgovarajuće nadležnosti i finansijska sredstva poboljšaju svoje demokratsko upravljanje i pružanje javnih usluga na inkluzivan, efektivan i efikasan način, posebno usluga vezanih za sektor privrede i životne sredine.

Ukupan budžet projekta za četverogodišnju ključnu fazu iznosi 11.450 000,00 CHF, a finansira ga Švajcarska ambasada i Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP). Projekat će sprovesti UNDP u saradnji sa relevantnim institucionalnim partnerima i jedinicama lokalne samouprave. Trajanje svih faza projekta je 12 godina, a prva faza traje od 2016. do 2019. godine.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usvajanju Politike sektora poštanskog saobraćaja Republike Srpske za period 2016-2020. godina.

Izvor: Vebsajt Vlade Srpske, 14.07.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772