Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 14.03.2016.

SAVJET MINISTARA BIH: Utvrđen Prijedlog zakona o obilježavanju malog oružja, lakog naoružanja i pripadajuće municije, s oznakom "E", donjeta Odluka o imenovanju Radne grupe za procjenu mogućnosti ukidanja stikera za registraciju motornih vozila . . . dalje

ZAKON O RADU: Zakon je stupio na snagu 20. januara 2016. godine . . . dalje

NACRTI ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI I O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U ORGANIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE: Utvrđuju se kriterijumi za sticanje statusa grada, a stvaraju se i jasni parametri za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih u opštinskim, odnosno gradskim upravama na način da se na 1.000 stanovnika mogu imati tri zaposlena. Uvode se novine u načinu popunjavanja upražnjenih radnih mjesta, u organima jedinica lokalne samouprave, preferira se premještaj, interni konkurs, pa tek onda javni oglas . . . dalje

STATUS KANDIDATA ZA ČLANSTVO U EU BIH ĆE DOBITI 2017. GODINE . . . dalje

IZMJENE SSP-A SU TRENUTNO NEPRIHVATLJIVE ZA REPUBLIKU SRPSKU . . . dalje

JEDNOSTRANI REZULTATI POPISA STANOVNIŠTVA BILI BI NEZAKONITI . . . dalje

OD 2017. GODINE MOGUĆE TREZORSKO POSLOVANJE U ZDRAVSTVU . . . dalje