Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O RADU: Zakon je stupio na snagu 20. januara 2016. godine


Ministarstvo rada, i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske organizuje niz skupova u regionalnim centrima RS na kojima se predstavlja novi Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016) koji je stupio na snagu 20. januara 2016. godine.

Predavači, učesnici u donošenju Zakona i članovi radne grupe za njegovo donošenje: Mira Vasić, pomoćnica ministra, Todor Skakić, načelnik odeljenja za normativne poslove i analizu ministarstva; dr Rajko Kličnković, načelnik za rad i zapošljavanje i dr Borislav Antić direktor Agencije za mirno rešavanje radnih sporova upoznali su javnost sa najvažnijim novinama, razlozima za donošenje novog Zakona i davali odgovore na nedoumice u vezi sa njegovom primenom. Takođe najavljeno je i donošenje seta podzakonskih akata kao i obrazaca ugovora u radu, čija primena neće biti obavezujuća ali će dati uvid kako bi ugovor trebalo da izgleda. Pored toga reči je bilo i o zaključivanju ugovora na određeno vreme i mogućim zloupotrebama tog instituta, kao i o sticanju uslova za odlazak u penziju i pravu na otpremninu. 

Zakon o radu, kako su predavači dalje objasnili, pod onim što se u javnosti obično podrazumeva kao volonterski rad zapravo podrazumeva zaključivanje ugovora o stručnom osposobljavanju, na osnovu kog se kandidat osposobljava za sticanje potrebnih znanja i sposobnosti i pripravničkog staža za poslove u skladu sa stečenom stručnom spremom. Volontiranje, s druge strane podrazumeva društveno koristan rad usmeren ka opštem interesu i nije predmet regulisanja Zakona o radu već Zakona o volontiranju ("Sl. glasnik RS", br. 89/2013).

Skupovi su održani u Banjaluci, Doboju, Bijeljini, Istočnom Sarajevu i Trebinju, a poslednji je predviđen za 18. mart 2016. godine u Doboju, u Sali Zavoda za izgradnju grada sa početkom u 10 časova. Ulaz je slobodan.

Kompanija Paragraf Lex BA je bila gost na ovim skupovima i prisutnima je predstavljena baza propisa Republike Srpske kao i sama kompanija i njene aktivnosti i plan nastupa na tržištu RS. Posetioci su pokazali izuzetan interes za ovakav način praćenja propisa, pa je svim zainteresovanim posetiocima omogućeno besplatno korišćenje baze u trajanju od dva meseca, i tu mogućnost je iskoristilo oko 200 učesnika iz javnog i privatnog sektora i predstavnika poslodavaca i sindikata. 


Izvor: Redakcija, 13.03.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772