Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 11.03.2016.

NARODNA SKUPŠTINA RS: Pravilnik o javnosti rada Narodne skupštine RS stupio na snagu 9. marta 2016. godine . . . dalje

VLADA RS: Utvrđeni nacrti zakona o javnim tužilaštvima i o pravosudnom ispitu . . . dalje

VLADA RS ODBACILA INICIJATIVU SAVJETA MINISTARA BIH ZA USPOSTAVLJANJEM "FONDA ZA PREDUZETNIŠTVO I RAZVOJ BIH": Inicijativa je neustavna, a predviđena rješenja vezana za uspostavljanje, organizaciju, nadležnosti i način finansiranja "Fonda" nisu u skladu sa nizom zakonskih rješenja u BiH kojima je regulisana ova materija . . . dalje

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA BEZBJEDAN TRANSPORT PRIRODNOG GASA MAGISTRALNIM GASOVODIMA I GASOVODIMA ZA MEĐUNARODNI TRANSPORT: Rok za komentare 17. mart 2016. godine . . . dalje

JAVNA RASPRAVA O NACRTIMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI I O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U ORGANIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE 11. MARTA 2016. GODINE . . . dalje

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O POZORIŠNOJ DJELATNOSTI 11. MARTA 2016. GODINE . . . dalje

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA SINDIKATA PRAVOSUĐA RS: Zvanično otpočeli razgovori u vezi sa izradom novog Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u institucijama pravosuđa . . . dalje

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA TIMA SVJETSKE BANKE ZA OBLAST REFORME JAVNOG SEKTORA U RS . . . dalje