Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS ODBACILA INICIJATIVU SAVJETA MINISTARA BIH ZA USPOSTAVLJANJEM "FONDA ZA PREDUZETNIŠTVO I RAZVOJ BIH": Inicijativa je neustavna, a predviđena rješenja vezana za uspostavljanje, organizaciju, nadležnosti i način finansiranja "Fonda" nisu u skladu sa nizom zakonskih rješenja u BiH kojima je regulisana ova materija


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 64. sjednici, u Banjaluci, Informaciju o inicijativi Savjeta ministara za uspostavljanjem "Fonda za preduzetništvo i razvoj BiH".

Vlada Republike Srpske odbacuje predmetnu inicijativu i smatra da je potpunosti neustavna, kao i da predviđena rješenja vezana za uspostavljanje, organizaciju, nadležnosti i način finansiranja "Fonda" nisu u skladu sa nizom zakonskih rješenja u BiH kojima je regulisana ova materija.

Predviđeni pravni osnov za uspostavljanje "Fonda" bio bi "Zakon o Fondu za preduzetništvo i razvoj BiH", kao "lex specialis", bez daljeg konkretizovanja predmetnog zakonskog akta ili, pak, navođenja ustavne osnove za njegovo donošenje.

Savjet ministara BiH, u skladu sa ekspozeom predsjedavajućeg, pokrenuo je inicijativu, te izradio konceptualnu osnovu za uspostavljanje "Fonda za razvoj i preduzetništvo BiH", u kojoj je sadržana komparativna analiza sličnih ili istovrsnih institucija u BiH i regionu, kao i prijedlog modela osnivanja, organizovanja, djelovanja, te finansiranja "Fonda BiH". Takođe, kako je navedeno u dokumentu Savjeta ministara BiH, osnivanje "Fonda" predstavlja prvi korak ka uspostavljanju i "Agencije za mala i srednja preduzeća" na nivou BiH.

Inicijativa za uspostavljanjem "Fonda za preduzetništvo i razvoj BiH", uz navođenje programskih ciljeva postojećeg Savjeta ministara i njegovog predsjedavajućeg, kako je sadržano u konceptualnom dokumentu, obrazložena je potrebom "obezbjeđenja finansijskih sredstava za projekte od državnog značaja, međuregionalne i međunarodne projekte i značajnije međuentitetske projekte u sektoru malih i srednjih preduzeća", kao i "poboljšanje finansijske održivosti projekata koje finansiraju međunarodni donatori, a posebno Evropska unija".

Osnivač "Fonda" bi bila BiH, a inicijalni kapital za njegovo osnivanje bio bi obezbijeđen na osnovu prodaje imovine institucija BiH i sredstava viška prihoda nad rashodima Centralne banke BiH, čiji je prosječan godišnji iznos koji se uplaćuje na račun Ministarstva finansija i trezora BiH u proteklih pet godina u prosjeku oko 30 miliona KM godišnje, kao i sredstva međunarodnih finansijskih institucija, sredstva iz viška deviznih rezervi Centralne banke BiH, te sredstva koja su korištena za podršku stranim investitorima iz Fonda za podršku stranim investitorima na osnovu ranijih odluka Savjeta ministara. Kako je ocijenjeno u inicijativi, na ovaj način bi se obezbijedio dovoljan iznos finansijskih sredstava za uspostavljanje "Fonda" i njegovo funkcionisanje u prvoj godini nakon osnivanja.

Vlada Republike Srpske u potpunosti podržava stavove predsjednika Republike Srpske sadržane u pisanim obraćanjima imenovanim i izabranim predstavnicima iz Republike Srpske u institucijama BiH, u kojima ukazuje, između ostalog, upravo na neustavnost i nezakonitost predmetne inicijative.

Vlada Republike Srpske zahtijeva od izabranih i imenovanih predstavnika iz Republike Srpske u institucijama BiH da ne podrže inicijativu.


Izvor: Press služba Vlade RS, 10.03.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772