Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 10.11.2016.

VISOKI SUDSKI I TUŽILAČKI SAVJET BIH: VSTS zaključio da nema potrebe da reaguje na inicijativu predsjednika RS na način izbora sudija i tužilaca u Srpskoj do dostavljanja zvanične inicijative . . . dalje

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH: Usvojena Strategija prometa u Federaciji BiH za razdoblje 2016-2030. godina . . . dalje

AGENCIJA ZA STATISTIKU BIH VRŠI PRIPREME ZA POPUNJAVANJE UPITNIKA ZA ČLANSTVO BIH U EU . . . dalje

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O LIJEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA: Vijeću ministara bilo bi omogućeno da, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, imenuje dva nezavisna eksperta u sastav Stručnog vijeća Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH . . . dalje

U PRIPREMI ZAKON O VANJSKIM POSLOVIMA BIH . . . dalje

INSTRUKCIJA O POVRATU POREZA NA DODATU VRIJEDNOST STRANIM DRŽAVLJANIMA: Strani državljani, koji u smislu ovog propisa ostvaruju pravo na povrat PDV-a su fizička lica koja nemaju prebivalište u BiH. Imaju pravo na povrat PDV-a na dobra koja kupe u BiH i iznesu ih u prtljagu sa sobom izvan carinskog područja BiH. Povrat PDV-a ne odnosi se na iznesena mineralna ulja /petrolej, dizel-gorivo, ulje za loženje, ekstra lako i lako specijalno, motorni i bezolovni benzin/, alkohol i alkoholna pića, te prerađevine od duvana . . . dalje

PRIJEDLOG UREDBE O TERMIČKOM TRETMANU OTPADA . . . dalje