Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O LIJEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA: Vijeću ministara bilo bi omogućeno da, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, imenuje dva nezavisna eksperta u sastav Stručnog vijeća Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH


Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH odlučio je da Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ne razmatra po hitnom postupku, kako je to predložilo Vijeće ministara BiH, nego će ga razmatrati u redovnoj parlamentarnoj proceduri.

Tokom diskusije najviše primjedbi na predloženi zakon i hitnu proceduru iznijeto je na račun direktnog prenosa nadležnosti sa entiteta na BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona kojim bi Vijeću ministara bilo omogućeno da, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, imenuje dva nezavisna eksperta u sastav Stručnog vijeća Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Prema utvrđenim izmjenama Zakona, Stručno vijeće Agencije će činiti dva kandidata Vijeća ministara, po dva kandidata iz svakog entiteta i jedan kandidat iz Brčko Distrikta BiH.


Izvor: Vebsajt Vijesti, 09.11.2016.