Zastava Srbije

NEOPHODNA INTENZIVNIJA PRIMJENA SUDSKE NAGODBE U BIH

Pravosudne institucije moraju se više angažovati u promociji sudske nagodbe kao jednog od alternativnih načina rješavanja sporova – jedan je od glavnih zaključaka Panel diskusije – “Uloga suda u zaključenju sudske nagodbe” koji je održan u Sarajevu.

Više

INICIJATIVA ZA UVRŠTAVANJE ALTERNATIVNIH RJEŠAVANJA SPOROVA U OBRAZOVNE PROGRAME PRAVNIH FAKULTETA

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) uz podršku Delegacije Europske unije u BiH pokrenulo je inicijativu kojom se predlaže da studenti pravnih fakulteta tokom obrazovanja stiču vještine potrebne za alternativno rješavanje sporova na javnim pravnim fakultetima.

Više

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH: Usvojeni prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona unutrašnjoj trgovini i o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvatio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini , kao i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH, kojim se obustavlja izdavanje dozvola za male hidroelektrane.

Više