Zastava Srbije

INICIJATIVA ZA UVRŠTAVANJE ALTERNATIVNIH RJEŠAVANJA SPOROVA U OBRAZOVNE PROGRAME PRAVNIH FAKULTETA

08.06.2022.


Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) uz podršku Delegacije Europske unije u BiH pokrenulo je inicijativu kojom se predlaže da studenti pravnih fakulteta tokom obrazovanja stiču vještine potrebne za alternativno rješavanje sporova na javnim pravnim fakultetima.

Alternativno rješavanje sporova, kao dio obrazovnog sistema, bilo je i u fokusu okruglug stola koji je VSTV BiH organizovao 26. maja 2022. godine u Sarajevu, kojem su prisustvovali dekani, profesori i asistenti univerziteta u Sarajevu, Mostaru, Zenici i Bihaću te predstavnici pravosudne zajednice.

Akademska zajednica pozdravila je inicijativu ove vrste, ali i ukazala na potrebu veće angažovanosti pravosudne zajednice u promovisanju alternativnih načina rješavanja sporova.

EU Direktiva o medijaciji iz 2008.g, koja je i danas sastavni dio pravne stečevine EU, ima za cilj da olakša pristup alternativnim metodama i promoviše mirno rješavanje sporova putem poticanja korištenja medijacije i osiguranja izbalansiranog odnosa između medijacije i sudskih postupaka

“Iz perspektive EU ostaje činjenica koju smo morali konstatirati i u posljednjem izvješću Evropske komisije za 2021.g, a koji naglašava u dijelu koji se odnosi na efikasnost pravosuđa da korištenje sudske nagodbe i alternativnih načina rješavanja sporova nije dovoljno razvijeno. Neophodno je postići suglastnost kako profesionalne zajednice tako i politika o daljim koracima, a prvi takav korak bi bio uvođenje jednog novog strateškog opredjeljenja za poticanje alternativnih načina rješavanja sporova. Jer, kao i u medijaciji, trebalo bi pronaći rješenje na obostrano zadovoljstvo svih uključenih kako bi došli do opipljivih rezultata” – istakao je tokom svog obraćanja Enrico Visentin, predstavnik Delegacije Evropske unije u BiH.

Tokom okruglog stola zaključeno je da saradnja između akademske i pravosudne zajednice mora biti kontinuirana, da uvođenje alternativnih rješavanja sporova u obrazovne programe pravnih fakulteta mora biti harmonizovano kao i da pravni fakulteti trebaju promjeniti trenutni pristup ovoj oblasti.

Izučavanje ove oblasti tokom studija za rezultat bi trebalo imati intenzivniju upotrebu alternativnih načina rješavanja sporova, u predmetima u kojim je to moguće, što bi se dalje direktno reflektovalo na efikasnost samih sudova. Na ovaj način sudovi bi bili značajnije rasterećeni što bi vodilo ka bržem rješavanju predmeta i većem broju rješenih predmeta.

Uvrštavanje ove oblasti u obrazovne programe pravnih fakulteta jedan je od segmenata šire inicijative sistemskog unapređenja alternativnog rješavanja sporova (ARS), koju VSTV BiH provodi u okviru Projekta IPA 2019, uz finansijsku podršku EU.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 26.05.2022.

Naslov: Redakcija