Zastava Srbije

NEOPHODNA INTENZIVNIJA PRIMJENA SUDSKE NAGODBE U BIH

08.06.2022.


Pravosudne institucije moraju se više angažovati u promociji sudske nagodbe kao jednog od alternativnih načina rješavanja sporova – jedan je od glavnih zaključaka Panel diskusije – “Uloga suda u zaključenju sudske nagodbe” koji je održan u Sarajevu.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) i Delegacija Evropske unije u BiH, prvu od tri planirane panel diskusije, organizovali su u okviru seta aktivnosti koje se realizuju u okviru Projekta EU podrška reformama pravosuđa u BiH - IPA 2019, s ciljem promocije i zagovaranja veće upotrebe sudske nagodbe.

Tokom panel diskusije kojoj su prisustvovali predstavnici VSTV-a BiH, sudije i predsjednici parničnih/privrednih odjeljenja iz cijele BiH, govorilo se o usaglašavanju stava unutar sudijske zajednice u pogledu uloge suda u zaključenju sudske nagodbe.

Kako je istakao Admir Suljagić, direktor Sekretarijata VSTV-a BiH, alternativno rješavanje sporova, uključujući i sudsku nagodbu, predstavlja jednu od oblasti koje ova reformska inicijativa Evropske unije ima u svom primarnom fokusu, a unapređenje ove oblasti jedno je od strateških opredjeljenja institucije.

U Izvještaju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2021. godinu, također se navodi da sudsku nagodbu i alternativne metode rješavanja sporova, posebno mirenje i medijaciju, treba promovisati i primjenjivati u skladu s evropskim standardima i najboljim praksama.

“EU ostaje i dalje posvećena podršci bh pravosuđu u iznalaženju najboljih mehanizama i dobrih praksi u povećanju efikasnosti i kvaliteta pravosuđa. Upravo zato, treba razmotriti mogućnosti koje nudi sudska nagodba i ostali vidovi alternativnog rješavanja sporova, a promjena pristupa sudijske zajednice je u tom smislu ključna" – naglasio je Enrico Visentin, predstavnik Delegacije Evropske unije u BiH.

Sudska nagodba prepoznata je kao jedan od najpogodnijih oblika za rješavanje sudskih sporova na brži način, naročito u predmetima koji se odnose na naplatu komunalnih i sličnih usluga male vrijednosti, radne sporove, isplatu dugova i naplatu novčanih potraživanja, naknadu štete, podjelu stvari i nekretnina u zajedničkom vlasništvu, uređenje međa, materijalna davanja, porodične sporove i sporove u vezi sa alimentacijom i drugo.

Intenzivnija primjena ovog instituta, kako pokazuju prakse brojnih evropskih pravnih sistema, značajno bi rasteretila rad pravosudnih institucija, što bi istovremeno značilo manje troškove za stranke u sudskom postupku, ali i brži pristup građana i poslovnih subjekata pravdi.

U okviru dosadašnjih aktivnosti, VSTV BiH je uz podršku Delegacije EU razvio Smjernice za zaključenje sudske nagodbe za sudije i stranke, organizovao niz informativnih radionica kako bi predstavnicima poslovne zajednice ukazao na prednosti alternativnih načina rješavanja sporova te realizovao sveobuhvatnu informativnu kampanju za građane BiH.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 30.05.2022.

Naslov: Redakcija