Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH: Usvojeni prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona unutrašnjoj trgovini i o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH

08.06.2022.


Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvatio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini , kao i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH, kojim se obustavlja izdavanje dozvola za male hidroelektrane.

Usvojen je Nacrt zakona o doživotnoj mjesečnoj naknadi zaslužnim sportistima u Federaciji BiH te Prijedlog zakona o korištenju i nabavci službenih putničkih automobila u organima uprave Federacije BIH.

Predstavnički dom Federalnog parlamenta nije odobrio izvještaje o radu i poslovanju Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine (RTVFBiH) u 2018. i 2019. godini.

Zastupnicima su uz ove izvještaje bili dostavljeni mišljenje, odnosno izvještaj nezavisnog revizora za navedena razdoblja.

U okviru ove tačke dnevnog reda, većinom glasova su odobrena dva zaključka od kojih je jedan predložio zastupnički klub Hrvatske demokratske zajednice - Hrvatskog narodnog sabora, a drugi parlamentarna komisija za informisanje.

Prvim je Predstavnički dom zadužen da u narednih 15 dana pokrene proceduru za imenovanje organa RTV-a FBiH, a drugim su audio-vizuelni distributeri medijskih usluga pozvani da program javnih RTV servisa pozicioniraju među prvih devet kanala u njihovoj ponudi, a Regulatorna komisja za medije (RAK) da upotpuni regulativu u vezi s tim.

Tokom rasprave o izvještajima RTV-a FBiH, više zastupnika je problematiziralo poslovanje te medijske kuće; pojedinci su između ostalog kazali da se iz revizorskih mišljenja mogu iščitati brojne upitne radnje menadžmenta u kući u kojoj je generalnom direktoru, kao i Upravnom odboru, istekao mandat.

Zastupnica Sanela Prašović Gadžo (Savez za bolju budućnost BiH) obraćanje je zaključila riječima da bi dugo mogla citirati ono što je sporno u izvještajima RTV-a FBiH, a što su utvrdili i revizori. Stoga je, naglašava ona, vrijeme za reakciju Parlamenta FBiH s ciljem da poslovanje bude ove medijske kuće bude vraćeno u zakonske okvire.

Izvještaje o navedenim periodima RTV-a FBiH zastupnicima je prezentirao izvršni direktor za finansije Džemal Vatrić te između ostalog kazao da uprkos teškom okruženje, kuća pozitivno posluje i da su 2018. i 2019. godine realizirani ciljevi vezani za programske obaveze i finansijsko poslovanje, što je RTV-u FBiH omogućilo zadržavanje pozicije među najuticajnijim medijima.

Predstavnički dom Federalnog parlamenta jednom od odluka je na prijedlog parlamentarne Administrativne komisije zadužio Federalno pravobranilaštvo da u skladu sa zakonom i ovlaštenjima, obavlja sve radnje u upravnim i sudskim postupcima radi zaštite imovinskih interesa FBiH vezanih za stanove za koje je dato pravo dodjele federalnim organima, i to Uredbom o uslovima, kriterijima i postupku dodjele iz člana 13. Zakona o napuštenim stanovima (Službene novine FbiH, broj 29/08).

Prema obrazloženju parlamentarne Adminstrativne komisije, koje je zastupnicima predočila predsjednica Melika Mahmutbegović, navedenom uredbom je pravo dodjele stanova bivših pravnih subjekata: Vlade i Skupštine Republike BiH te Izvršnog vijeća Skupštine RBiH, kao i Predsjedništva RBiH, dato federalnim organima među kojima i Federalnom parlamentu, ali stanovi u vlasništvu Skupštine RBiH nisu uknjiženi kao vlasništvo Parlamenta FBiH, tako da Parlament ne može biti strana u upravnim i sudskim postupcima.

Osim ove odluke, Predstavnički dom je danas imenovao i članove radnog tijela za provođenje postupka za izbor sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine jer jednom od sudija ističe mandat u augustu.

Od dva doma Parlamenta FBiH, nedostajućeg sudiju predlaže isključivo Predstavnički dom na prijedlog parlamentarne Komisije za izbor i imenovanja, dok toj komisiji prijedlog daje navedeno radno tijela u koje su danas imenovani članovi Predstavničkog doma Mladen Bošković, Ismet Osmanović i Samer Rešidat.

Nakon ove odluke je završena 33. redovna sjednica Predstavničkog doma u čijem dotadašnjem toku su prihvaćene i predložene dopune Zakona o električnoj energiji FBiH. Dopune se odnose na zabranu izdavanja energetskih dozvola za male hidrocentrale u FBiH, definisane ovim tekstom kao postrojenja s maksimalnom snagom od deset megavata.

Na sjednici, među ostalim aktima je prihvaćen i predloženi zakon o administrativnom izdvajanju iz Mjesne zajednice Briznik naselja Varda na području grada Zenice i ustanovljavanju zasebne mjesne zajednice.

Narednu sjednicu Predstavničkog doma je predsjedavajući Mirsad Zaimović najavio za 28. juni, dok će prije godišnjih odmora biti održana još jedna, julska, 26. dana u tom mjesecu.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 06.06.2022.

Naslov: Redakcija