Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

SUDOVI U BIH SKLOPILI 7364 SUDSKE NAGODBE U 2016. GODINI

Sudovi u BiH su u periodu od 1. januara do 31. decembra 2016. godine riješili 7.364 predmeta sklapanjem sudske nagodbe. Najveći broj predmeta odnosno 1.640 riješeno je u Osnovnom sudu u Banja Luci i 1.157 u Općinskom sudu u Tuzli.

Više

SUD BIH: Od 2003. do 2016. godine Sud donio 346 presuda za ratne zločine

Ministar pravde BiH Josip Grubeša ukazao je da je Sud BiH od 2003. do 2016. godine donio 177 prvostupanjskih, 161 drugostupanjsku presudu, te osam trećestupanjskih presuda u predmetima ratnih zločina.

Više

VLADA RS: Razmotrene informacije o stanju i aktivnostima u nadležnosti Poreske uprave i Republičke uprave za inspekcijske poslove

Vlada Republike Srpske razmatrala je 6. marta 2017. godine, na 48. radno-konsultativnoj sjednici, održanoj u Banjoj Luci, Informaciju o stanju i aktivnostima u nadležnosti Poreske uprave.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST: Prijedlogom zakona se vrši usklađivanje ovog propisa sa Zakonom o carinskoj politici u BiH u dijelu koji se odnosi na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina pri uvozu robe u carinsko područje BiH. Plaćanja PDV-a u iznosu od 17% bila bi oslobođena roba koja je oslobođena plaćanja carine

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH podržala je principe Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost kojim se vrši usklađivanje ovog zakona sa Zakonom o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Sl. glasnik BiH", br. 58/2015) u dijelu koji se odnosi na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina pri uvozu robe u carinsko područje BiH.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI U KANTONU SARAJEVO: Organizacije za ovu djelatnost su muzeji i galerije, te muzejske zbirke i muzejske izložbe, a koje mogu biti: javne, privatne i od vjerskih zajednica, te samostalne ili u sastavu drugih pravnih lica

Novim Zakonom o muzejskoj djelatnosti, kojeg je pripremilo Ministarstvo kulture i sporta, Vlada KS-a utvrdila i kao prijedlog uputila prema Skupštini Kantona na usvajanje, uređuje se sistematsko istraživanje, prikupljanje, stručna i naučna obrada, čuvanje, zaštita i prezentiranje muzejskog materijala od značaja za Kanton Sarajevo, Grad Sarajevo i općine na teritoriji Kantona kao i nadzor nad zakonitošću rada muzeja i druga pitanja od značaja za muzejsku djelatnost.

Više

U BIH BLOKIRANO 71.776 RAČUNA POSLOVNIH SUBJEKATA

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) objavila je ažurirane podatke o blokiranim računima poslovnih subjekata u BiH po kojima je zaključno s 1. martom 2017. godine bilo blokirano 71.776 računa poslovnih subjekata, dok 61.093 firme imaju blokiran bar jedan račun.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772