Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIJEDLOG ZAKONA O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI U KANTONU SARAJEVO: Organizacije za ovu djelatnost su muzeji i galerije, te muzejske zbirke i muzejske izložbe, a koje mogu biti: javne, privatne i od vjerskih zajednica, te samostalne ili u sastavu drugih pravnih lica

08.03.2017.


Novim Zakonom o muzejskoj djelatnosti, kojeg je pripremilo Ministarstvo kulture i sporta, Vlada KS-a utvrdila i kao prijedlog uputila prema Skupštini Kantona na usvajanje, uređuje se sistematsko istraživanje, prikupljanje, stručna i naučna obrada, čuvanje, zaštita i prezentiranje muzejskog materijala od značaja za Kanton Sarajevo, Grad Sarajevo i općine na teritoriji Kantona kao i nadzor nad zakonitošću rada muzeja i druga pitanja od značaja za muzejsku djelatnost.

U smislu ovog zakona definisano je šta se sve smatra muzejskim materijalom na način da obuhvata: proizvode prirode, proizvode ljudskog rada i duha, predmete, dokumente i druga svjedočanstva o pojavama i procesima u društvu, historijskim zbivanjima, kulturnom, naučnom, političkom, ekonomskom i tehničkom razvoju, životu i običajima ljudskih zajednica, životu i djelu istaknutih ličnosti, kao i druge predmete koji svjedoče o razvoju prirode i društva od prahistorije do danas.

Organizacije za ovu djelatnost su muzeji i galerije, te muzejske zbirke i muzejske izložbe, a koje mogu biti: javne, privatne i od vjerskih zajednica, te samostalne ili u sastavu drugih pravnih lica.

Zakonom je određeno da muzej pribavlja muzejski materijal iskopavanjem, kupovinom, razmjenom, poklonom i zavještanjem te da se ugovor o kupovini, razmjeni i poklonu sastavlja u pisanoj formi.

Muzejskim materijalom smatra se i materijalno i nematerijalno kulturno naslijeđe.

Materijalno kulturno naslijeđe podrazumijeva ono što je stvorila priroda ili čovjek svojim radom i to su proizvodi prirode: minerali, rude, biljni i životinjski svijet te proizvodi ljudskog rada: oruđe, oružje, odjevni predmeti, ukrasni predmeti, proizvodi kućne radinosti, proizvodi zanatstva i umjetnička ostvarenja.

Određeno je da su nematerijalno kulturno naslijeđe znanja, umijeća i vještine koje se odnose na prirodu i čovjeka i koje predstavljaju osnovu za proizvodnju materijalnih kulturnih dobara, prenose se sa generacije na generaciju, i pružaju osjećaj identiteta i kontinuiteta, a s ciljem njegovog očuvanja, koje zajednice, grupe i pojedinci prepoznaju kao dio svog kulturnog naslijeđa i to: jezik i govor, usmena predanja, književnost i drugi oblici jezičkog izražavanja, izvođačke umjetnosti: muzika, pjesme, igre i drugi izvođački oblici.

Tu također spadaju znanja o pojavama i procesima u društvu koji svjedoče o razvoju prirode i društva od praistorije do danas, znanja i društvene prakse o običajima, vjerskim običajima, obredima i svečanostima i vještine stečene na osnovu toga, vještine koje se odnose na tradicionalne zanate, originalni postupci i načini izrade umjetničkog djela.

Uz precizne definicije i procedure muzeji su dužni da sprovodu preventivnu i trajnu zaštitu muzejskog materijala, muzejskih predmeta i muzejske dokumentacije.

Istraživanje i prikupljanje muzejskog materijala na području Kantona mogu vršiti muzejske ustanove čije je sjedište na području Kantona Sarajevo i to: Zemaljski muzej BiH, Historijski muzej BiH, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, Muzej Sarajeva i Muzej "Alija Izetbegović", a u stavu da istraživanje i prikupljanje muzejskog materijala na području Kantona mogu vršiti i drugi samostalni muzeji i muzeji u sastavu u saradnji sa Muzejom Sarajeva.

Propisano je kada i ko može rashodovati muzejske vrijednosti, kao i obaveze revizije muzejskog materijala.

Zakona tretira detaljno sve odrednice formiranja i rada muzeja kao ustanova za obavljanje muzejske djelatnosti kao i da Muzej Sarajeva nastavlja rad kao javna ustanova koja obavlja muzejsku djelatnost u javnom interesu Kantona, da prava Kantona, kao osnivača Muzeja Sarajeva, vrši Skupština Kantona Sarajevo, saopćeno je iz Press službe KS-a.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 07.03.2017.

Naslov: Redacija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772