Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST: Prijedlogom zakona se vrši usklađivanje ovog propisa sa Zakonom o carinskoj politici u BiH u dijelu koji se odnosi na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina pri uvozu robe u carinsko područje BiH. Plaćanja PDV-a u iznosu od 17% bila bi oslobođena roba koja je oslobođena plaćanja carine

08.03.2017.


Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH podržala je principe Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost kojim se vrši usklađivanje ovog zakona sa Zakonom o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Sl. glasnik BiH", br. 58/2015) u dijelu koji se odnosi na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina pri uvozu robe u carinsko područje BiH.

Prema Prijedlogu zakona, koji je utvrdio Savjet ministara BiH na prijedlog Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO), plaćanja PDV-a u iznosu od 17% bila bi oslobođena roba koja je oslobođena plaćanja carine.

Osim medicinskih instrumenata i nekih lijekova, plaćanja PDV-a na osnovu ovog zakonskog prijedloga bili bi oslobođeni i pokloni namijenjeni stranim državnicima, a koje nabavljaju protokoli Predsjedništva BiH i Ministarstva inostranih poslova BiH, te protokoli predsjednika entiteta.

Oslobođen plaćanja PDV-a trebalo bi da bude i materijal za gradnju, održavanje ili ukrašavanje grobalja, te spomen-ploča za žrtve rata iz drugih zemalja sahranjene u BiH.

Direktor UIO Miro Džakula informisao je članove Komisije za finansije i budžet da se predloženim zakonom vrši njegovo usklađivanje sa Zakonom o carinskoj politici iz 2015. godine, a koji je usklađen sa pravnim normama EU.

Konstatujući da prihodi od indirektnih poreza čine 80 do 90% svih budžeta u BiH, Džakula je rekao da se predložena zakonska izmjena neće bitno odraziti na ukupne prihode.

- U 2015. godini osnovica za oslobađanje po ovom osnovu bila je 82.277.362 KM, a oslobođeno je 13.987.112. Od 1. januara do 30. novembra prošle godine osnovica je iznosila 17 miliona, a oslobođeno je 2,9 mil KM - naglasio je Džakula.

Član Komisije Dušanka Majkić navela je da je Ministarstvo finansija Republike Srpske podržalo predloženi zakon i pozvala ostale članove Komisije za finansije i budžet da podrže predloženo rješenje.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 07.03.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772