Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Imenovani nosioci pravosudnih funkcija

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Više

REFORMA PRAVOSUĐA: Primjenom novih metodologija do kvalitetnijeg rada sudova u BiH

Bosna i Hercegovina je u procesu reforme pravosuđa koja vodi izgradnji vladavine prava i osigurava ostvarivanje zagarantovanih ljudskih prava i osnovnih sloboda njenih građana i građanski, kroz efikasniji i kvalitetniji rad pravosudnih institucija.

Više

DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH: Usvojen veći broj zakona

Na 7. redovnoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojeni su:

Više

ZAKON O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU: Omudsmeni BiH pozdravili usvajanje Zakona u Srpskoj

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine pozdravljaju usvajanje Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku od Narodne skupštine Republike Srpske.

Više

DOSTUPAN NOVI CARINSKI PORTAL

Uprava za indirektno oporezivanje BiH saopćila je da od 1. oktobra pruža mogućnost korištenja novog carinskog portala svim carinskim i poreskim obveznicima i građanima u Bosni Hercegovini.

Više