Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U FBIH: Predviđeno pojednostavljenje i pojeftinjenje procedure registracije poslovnih subjekata, a kroz uspostavu jedinstvenog informacionog sistema njihove elektronske registracije, takozvanog JIB

05.10.2020.


Vlada Federacije BiH je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji BiH.

Kako je obrazloženo, analizom stanja u oblasti registracije poslovnih subjekata u FBiH došlo se do saznanja da postojeći sistem ima nedostataka koji se manifestuju u dugotrajnosti i složenosti postupka registracije poslovnih subjekata do samog otpočinjanja rada. Naime, važeći tekst Zakona donesen je 2005. godine i mijenjan je u tri navrata, a poslovne prilike znatno su promijenjene i zahtijevaju značajniju ekspeditivnost u privrednom poslovanju.

S ciljem otklanjanja postojećih barijera u otpočinjanju rada poslovnih subjekata, Vlada Federacije BiH je identifikovala osnovne ciljeve u ovoj oblasti, a oni se odnose na pojednostavljenje i pojeftinjenje procedure registracije poslovnih subjekata, a kroz uspostavu jedinstvenog informacionog sistema njihove elektronske registracije, takozvanog JIB.

Osnovni zadaci koji moraju biti ispunjeni s ciljem uspostave elektronskog sistema registracije poslovnih subjekata su izmjene važeće zakonske regulative koja se odnosi na ovu oblast. Obzirom da uspostava ovog sistema podrazumijeva preciziranje tačnog mjesta na kojem će se odvijati proces registracije, a što će doprinijeti smanjenju neophodnog broja aktivnosti i posjećivanja velikog broja institucija od same stranke, predložene su izmjene i dopune važećeg zakona u kojim su kao osnovne novine uvedeni jedinstveni informacioni sistem registracije i sistem elektronskog povezivanja svih relevantnih subjekata u procesu registracije s nadležnim registracionim sudom.

Ovu reformu u oblasti zakonodavstva moraju pratiti adekvatne aktivnost u uvođenju elektronskog poslovanja i registracije poslovnih subjekata, kroz elektronsko uvezivanje svih relevantnih institucija, koje učestvuju u procesu registracije. To podrazumijeva povezivanje svih nadležnih registracionih sudova u složeni informacioni sistem u Federaciji BiH s Poreznom upravom FBiH, Upravom za indirektno oporezivanje, Zavodom za statistiku, općinama i eventualno drugim institucijama koje budu u procesu uspostave sistema označene kao relevantne.

Ovaj složeni informacioni sistem podrazumijeva uspostavljanje jedinstvene baze registra koja služi kao centralno mjesto za pohranjivanje registarskih, evidencijskih i statističkih podataka registarskih sudova, kao i isprava i drugih dokaza pohranjenih u elektronskom obliku u zbirku isprava, te uspostavljanje internet stranice registra kao dijela sistema registra putem koje je omogućeno pretraživanje i uvid u javne podatke iz glavne knjige. Također, treba imati u vidu da je postojeći sistem, elektronska knjiga registra koja se trenutno vodi u Federaciji BiH, instaliran 2005. godine i znatno je zastario u tehnološkom smislu.

Predložene zakonske izmjene su pratile obimne aktivnosti koje se odnose na uspostavu elektronske baze registra poslovnih subjekata u Federaciji BiH, pa je u okviru provođenje Projekta unaprjeđenja poslovnog okruženja i pristupa tržištu u Federaciji BiH, kao prvi projektni segment od januara 2019. godine započeta digitalizacija sudske arhive registrovanih poslovnih subjekata u FBiH, što podrazumijeva kompletnu konverziju sudskih spisa iz pisanog u elektronski oblik, njihovu verifikaciju i vezivanje za konkretni poslovni subjekt, što je važna pretpostavka za uspostavljanje elektronske registracije poslovnih subjekata. Ovaj postupak uključuje digitalizaciju arhive i tekućih postupaka registracije, te konsolidaciju podataka korištenjem postojećih elektronskih registara.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama ovog zakona razmatrali su i podržali kao dobru osnova za izradu Prijedloga zakona Predstavnički i Dom naroda Parlamenta FBiH 2018. i 2019. godine.

Nakon dodatnih razmatranja usvojenog Nacrta zakona izvršene su određene korekcije, te je sačinjen tekst koji će, uz donošenje Zakona o elektronskom potpisu u FBiH, predstavljati osnovu za reformske aktivnosti Federalne vlade na poboljšanju poslovnog okruženja i jačanju privrednog razvoja.

Ova reforma omogućena je uz podršku Britanske ambasade i Grupacije Svjetske banke, a odnosi se na adekvatnu tehničku pomoć za uspostavu elektronskog sistema registracije i zasnovana je na Odluci Vlade Federacije BiH o provođenju Projekta unapređenja poslovnog okruženja i pristupa tržištu na nivou FBiH.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 01.10.2020

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija