Zastava Srbije

ZAKON O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU: Omudsmeni BiH pozdravili usvajanje Zakona u Srpskoj

05.10.2020.


Ombudsmeni Bosne i Hercegovine pozdravljaju usvajanje Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku od Narodne skupštine Republike Srpske.

Kako kažu, na ovaj način se provodi odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine AP-1356/17 iz 2018. godine kojom je vlastima naloženo da zakonski urede zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.

- Ombudsmeni Bosne i Hercegovine ukazuju da su i zakonska rješenja veoma kvalitetna, kao što je regulisanje zahtjeva za ubrzanje postupka, koji je dosada sa aspekta prava stranke bio regulisan prvenstveno Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju - navode u saopštenju.

Najvažnija izmjena je omogućavanje tužbe za utvrđivanje povrede prava na suđenje u razumnom roku i na pravično zadovoljenje zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.

- Ombudsmeni Bosne i Hercegovine pozivaju Savjet ministara BiH, Vladu Federacije BiH i Vladu Brčko distrikta BiH da nastave aktivnosti na uređenju ove materije - kažu u Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH.


IZVOR: Vebsajt Srpskainfo, Slobodan Popadić, 29.09.2020

Naslov: Redakcija