Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH: Usvojen veći broj zakona

05.10.2020.


Na 7. redovnoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojeni su:

  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine,
  • Zakon o izmjeni Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima,
  • Zakon o izmjeni Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku,
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o faktoringu,
  • Zakon o sudskoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine,
  • Zakon o zaštiti na radu i
  • Zakon o hemikalijama.

Sjednica je prekinuta. O terminu nastavka bit ćete blagovremeno obaviješteni.


IZVOR: Vebsajt Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, 02.10.2020.

Naslov: Redakcija