Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O UZURPACIJAMA I DOBROVOLJAČKIM KOMPENTENCIJAMA: Uređuju se uslovi i postupak za raspravljanje imovinsko-pravnih odnosa nastalih uzurpacijom zemljišta koje je do 6. aprila 1941. godine bilo državna svojina, odnosno svojina nosilaca javnog prava

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Nacrt zakona o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama kojim se uređuju uslovi i postupak za raspravljanje imovinsko-pravnih odnosa nastalih uzurpacijom zemljišta koje je do 6. aprila 1941. godine bilo državna svojina, odnosno svojina nosilaca javnog prava.

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O NASLJEĐIVANJU: Izmjena Zakona radi usklađivanja sa odlukom Ustavnog suda RS

Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske su razmotrili Nacrt zakona o izmjeni Zakona o nasljeđivanju koji se donosi radi usaglašavanja određenih odredbi sa Ustavom Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - Amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - Amandmani XLIV-LI, 13/1996 - Amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - Amandman LIII, 21/1996 - Amandmani LIV-LXV, 21/2002 - Amandmani LXVI-XCII, 26/2002...

Više

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRAVU NA MEDICINSKA SREDSTVA: Primjena Pravilnika počela 1. jula 2019. godine. Rok za dobijanje elektromotornih kolica skraćen sa 10 na 5 godina, za dobijanje podpazušnih i podlaktnih štaka skraćen sa 8 na 5 godina

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravu na medicinska sredstva ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019), koji se primjenjuje od 1. jula 2019. godine, podrazumjeva pojednostavljenje procedura i skraćenje rokova za dobijanje mnogih pomagala.

Više

PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE: U porastu naplata javnih prihoda

Poreska uprava Republike Srpske je u prvoj polovini ove godine na račun javnih prihoda RS prikupila ukupno 1,244 milijardi maraka, što je za 28,8 miliona КM ili dva odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772