Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

NACRT ZAKONA O UZURPACIJAMA I DOBROVOLJAČKIM KOMPENTENCIJAMA: Uređuju se uslovi i postupak za raspravljanje imovinsko-pravnih odnosa nastalih uzurpacijom zemljišta koje je do 6. aprila 1941. godine bilo državna svojina, odnosno svojina nosilaca javnog prava

04.07.2019.


Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Nacrt zakona o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama kojim se uređuju uslovi i postupak za raspravljanje imovinsko-pravnih odnosa nastalih uzurpacijom zemljišta koje je do 6. aprila 1941. godine bilo državna svojina, odnosno svojina nosilaca javnog prava.

Direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Bosiljka Predragović je u završnoj riječi u Narodnoj skupštini o ovom Nacrtu zakona ponovila da će ovim zakonskim odredbama biti omogućeno brže i efikasnije rješavanje imovinsko-pravnih odnosa koji su nastali uzurpacijom zemljišta u svojini nosilaca svojine javnog prava i na dobrovoljačkim kompetencijama.

Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović je, tokom ranije rasprave u parlamentu o ovom zakonu, rekao da je bilo prijedloga da ovaj akt bude razmatran u dva dijela ili u formi dva zakona o čemu treba razmisliti.

Potpredsjednik Narodne skupštine Senad Bratić pozdravio je namjere da se riješe problemi oko 100.000 uzurpacija u Srpskoj, ali da sa usvajanjem ovog akta treba sačekati dok se na nivou BiH usvoji Zakon o restituciji i riješe pitanja državne imovine.

U postupku osnivanja katastra nepokretnosti identifikovano je 100.000 uzurpacija za 266 katastarskih opština u Republici Srpskoj, što znači da ni lica ni država ne mogu raspolagati tom imovinom jer je sporan imovinski odnos, rekla je direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Bosiljka Predragović.

- Uzurpirano je oko 25.000 hektara visokoekonomske šume, pa od toga ni država ni fizička lica nemaju koristi jer s tom imovinom, takođe, ne mogu raspolagati - rekla je Predragovićeva, obrazlažući u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nacrt zakona.

Zakonskim odredbama biće omogućeno brže i efikasnije rješavanje imovinsko-pravnih odnosa koji su nastali uzurpacijom zemljišta u svojini nosilaca javnog prava.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 02.07.2019.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija