Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O NASLJEĐIVANJU: Izmjena Zakona radi usklađivanja sa odlukom Ustavnog suda RS

04.07.2019.


Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske su razmotrili Nacrt zakona o izmjeni Zakona o nasljeđivanju koji se donosi radi usaglašavanja određenih odredbi sa Ustavom Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - Amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - Amandmani XLIV-LI, 13/1996 - Amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - Amandman LIII, 21/1996 - Amandmani LIV-LXV, 21/2002 - Amandmani LXVI-XCII, 26/2002 - ispr., 30/2002 - ispr., 31/2002 - Amandmani XCIII-XCVIII, 69/2002 - Amandmani XCIX-CIII, 31/2003 - Amandmani CIV i CV, 98/2003 - Amandmani CVI-CXII, 115/2005 - Amandman CXIV, 117/2005 - Amandmani CXV-CXXI i 48/2011 - Amandman CXXII) po Odluci Ustavnog suda.

Članom 30 stav jedan Zakona o nasljeđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 1/2009, 55/2009 - ispr., 91/2016 i 28/2019 - odluka US) propisano je da su nužni nasljednici djeca umrlog, njegovi usvojenici iz člana 21 Zakona i njegov supružnik, dok je osporenim stavom dva propisano da su ostali potomci umrlog, njegovi usvojenici i njihovi potomci, njegovi roditelji i njegova braća i sestre, nužni nasljednici samo ako su trajno nesposobni za rad i nemaju nužnih sredstava za život.

U konkretnom slučaju, prema ocjeni Suda, "svi usvojenici, odnosno usvojenici iz potpunog i nepotpunog usvojenja, obuhvaćeni su u članu 30 stav jedan Zakona o nasljeđivanju, te je nejasno šta je zakonodavac imao u vidu kada je u članu 30 stav dva tog zakona, između ostalog, odredio posebne uslove i za nasljeđivanje usvojenika".


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 02.07.2019.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija