Zastava Srbije

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 04.03.2016.

USTAVNI SUD BIH: Izražen problem nedonošenja odluka u razumnom roku . . . dalje

VISOKI SUDSKI I TUŽILAČKI SAVJET BIH: Imenovani nosioci pravosudnih funkcija, koji stupaju na dužnost 1. aprila 2016. godine . . . dalje

NARODNA SKUPŠTINA RS: Odbijeni Prijedlog zakona o konverziji kredita sa valutnom klauzulom u švajcarskima francima i Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima, doneta Odluka o skraćenju roka za predlaganje Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima - Nastavak 10. redovne sjednice 15. marta 2016. godine . . . dalje

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: Usvojeni nacrti zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH, Zakona o arhivskoj građi FBiH, Zakona o slobodi pristupa informacijama u FBiH . . . dalje

ZAKON O RADU: Sindikati nezadovoljni odredbama Zakona kojima se regulišu radu na određeno i neodređeno vrijeme i minuli rad . . . dalje

IZMJENE IZBORNOG ZAKONA BIH: Cenzus na preferencijalnim stranačkim listama podignut je na 30 odsto . . . dalje

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONA BIH: Propisana je kazna od jedne do 15 godina zatvora za krivično djelo navođenja na prostituciju. Za krivično djelo organizovane trgovine ljudima zaprijećena je kazna zatvora od najmanje 10 godina, a zatvorske kazne do 12 godina propisane su za pranje novca . . . dalje

SASTANAK MINISTARA PRAVDE U OKVIRU STRUKTURALNOG DIJALOGA O PRAVOSUĐU 4. I 5. MARTA 2016. GODINE: Jedna od tema pravni položaj Suda BiH vezano za Nacrt Zakona o sudovima BiH . . . dalje

POČELA RADIONICA "PRIMJENA REGULATIVE 525/2013 O MEHANIZMU MONTORINGA U BOSNI I HERCEGOVINI" . . . dalje

ZADRŽATI CARINSKI REŽIM ZA 250 PROIZVODA PRILIKOM UVOZA U BIH IZ ZEMALJA EU . . . dalje

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772