Zastava Srbije

NARODNA SKUPŠTINA RS: Odbijeni Prijedlog zakona o konverziji kredita sa valutnom klauzulom u švajcarskima francima i Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima, doneta Odluka o skraćenju roka za predlaganje Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima - Nastavak 10. redovne sjednice 15. marta 2016. godine


Narodna skupština Republike Srpske, 3. marta 2016. godine, na Desetoj redovnoj sjednici nije prihvatila Prijedlog zakona o konverziji kredita sa valutnom klauzulom u švajcarskima francima, kao ni Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima, koji je na ponovno odlučivanje vraćen na zahtjev predsjednika Republike.

Narodna skupština Republike Srpske je usvojila Odluku o skraćenju roka za predlaganje Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima. Ovom odlukom, rok za predlaganje Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima skraćuje se na 30 dana. Odluka stupa na snagu odmah.

Narodna skupština Republike Srpske zaključila je da se o Zakonu o policiji i unutrašnjim poslovima, koji je na ponovno odlučivanje vraćen na zahtjev predsjednika Republike, ne obavlja rasprava na osnovu člana 132. stav 1. Poslovnika o radu zajedničke komisije Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata ("Sl. glasnik RS", br. 76/2004). Narodna skupština je na početku sjednice usvojila zaključak u skladu sa članom 132. stav 1. Poslovnika u kojem je navedeno da se "na sjednici razmatra svako pitanje koje je na dnevnom redu prije nego što se o njemu odlučuje, osim ako je ovim Poslovnikom određeno drugačije ili se na samoj sjednici zaključi da se o nekom pitanju odlučuje bez razmatranja".

Deseta redovna sjednica Narodne skupštine biće nastavljena u utorak, 15. marta, sa početkom u 10 časova.

Na dnevnom redu su još:

 1. Prijedlog zakona o oružju i municiji;
 2. Nacrt zakona o visini stope zatezne kamate – prijedlog klubova poslanika SDS – SRS RS, PDP, NDP i poslaničke grupe Napredna Srpska;
 3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova;
 4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara;
 5. Prijedlog Programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2016. godinu;
 6. Prijedlog strategije razvoja obrazovanja Republike Srpske za period 2016. – 2021. godine;
 7. Nacrt strategije podsticanja stranih ulaganja u Republiku Srpsku od 2015. do 2020. godine;
 8. Nacrt strategije razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za period 2016 – 2020. godina;
 9. Izvještaj Anketnog odbora za utvrđivanje činjenica o djelovanju nadležnih organa i organizacija u vezi poplava u maju 2014. godine;
 10. Izvještaj Odbora za bezbjednost o održanom Okruglom stolu na temu "Zaštita i spasavanje ljudi i materijalnih dobara u vanrednim situacijama – mjesto i uloga civilne zaštite";
 11. Informacija o aktuelnom stanju bezbjednosti u Republici Srpskoj;
 12. Informacija o aktivnostima Republike Srpske u oblastima regionalne i institucionalne saradnje;
 13. Izbor i imenovanja.

Izvor: Press služba Skupštine Srpske, 03.03.2016.