Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

USTAVNI SUD BIH: Izražen problem nedonošenja odluka u razumnom roku


Ustavni sud BiH konstatovao je da je u sudskoj praksi u BiH naročito prisutan problem nedonošenja odluka u razumnom roku, a posljedica toga je značajan broj apelacija upućenih Ustavnom sudu BiH.

 "Zapažamo da sudovi i upravni organi iz različitih razloga često ne vode u dovoljnoj mjeri brigu o standardima prava na pravično suđenje iz Ustava BiH i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda", saopšteno je iz Ustavnog suda BiH.

Ističe se da su problemi koji se nalaze u osnovi kršenja prava na pravično suđenje iz Ustava BiH i Evropske konvencije širokog obima i kompleksne prirode i da zahtijevaju preduzimanje odgovarajućih mjera koje su po prirodi zakonodavnog ili administrativnog karaktera.

U predmetima u kojima je Ustavni sud BiH utvrdio postojanje povreda prava apelanata na pravično suđenje zbog toga što sudovi nisu donijeli odluke u razumnom roku nadležnim sudovima naloženo je da hitno okončaju postupak i o tome obavijeste Sud u roku od tri mjeseca.

Ustavni sud BiH razmatrao je na sjednici održanoj 3. marta 2016. godine Velikog vijeća veći broj apelacija podnesenih zbog navodnih povreda ustavnih prava apelanata koje su im nanijeli redovni sudovi, među kojima je i jedan broj zahtjeva o povredi prava apelanata na pravično suđenje.

Apelacije koje su bile očito neosnovane i nedopuštene Ustavni sud BiH je odbacio, a to se odnosi na predmete u kojima je utvrdio da zahtjevi apelanata nisu opravdani, odnosno da činjenice koje su oni predočili Sudu ni na koji način ne mogu opravdati njihovu tvrdnju o postojanju kršenja njihovih prava zaštićenih Ustavom ili da stranke u postupku ne snose posljedice navodnog kršenja prava zaštićenih Ustavom.

Sve odluke usvojene na sjednici biće dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene na internet stranici Ustavnog suda BiH.


Izvor: Vebsajr Srna, 03.03.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772